xs
sm
md
lg

ส่องความท้าทายปลัดดีอีคนใหม่ 'อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย' (Cyber Weekend)

เผยแพร่:

อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
นับเป็นการข้ามห้วยมารับตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี อย่างน่าประหลาดใจ สำหรับ 'อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย' อดีต รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เพราะที่ผ่านมากระทรวงดีอี ทั้งผลักทั้งดันคนในกระทรวงขึ้นมานั่งเป็นปลัดเองแต่ก็ไปไม่รอด

หากนับเฉพาะตั้งแต่ตั้งกระทรวงดีอีมาในห้วงเวลา 1 ปี กระทรวงดีอีมีปลัดมาแล้วถึง 2 คน ไม่มีใครอยู่จนถึงเกษียณสักคน ไม่ว่าจะเป็น 'ทรงพร โกมลสุรเดช' ที่ถูก ม. 44 เด้งออกไป และ 'วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล' ที่ถูกคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปรับออกไป ซึ่งข่าวลือหนาหูของเหตุผลที่ทั้ง 2 ปลัดถูกเด้ง คือ เรื่องโครงการเน็ตประชารัฐ และ ดาวเทียมไทยคม จนกระทั่งมาถึงปลัดคนที่ 3 อย่าง 'อัจฉรินทร์' ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนต่างก็ลุ้นว่า อายุการเป็นปลัดของเธอนั้นจะยาวนานแค่ไหน และ 2 เรื่องดังกล่าวจะเป็นเหตุผลทำให้ปลัดดีอีถูกเด้งอีกหรือไม่

***ปรับคนเข้าสู่ยุค 4.0

หากพูดถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือ ดิจิตอล อีโคโนมี่ แล้ว กระทรวงดีอีคงหนีไม่พ้นการเป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ปลัดดีอีคนใหม่จึงต้องเจอความท้าทายหลายด่านพอสมควร

เริ่มตั้งแต่เรื่องคนในกระทรวงดีอี ที่ควรจะเป็นองค์กรที่สมาร์ทที่สุดในทุกกระทรวงของหน่วยงานรัฐ แต่คำตอบกลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะทัศนคติในการทำงานของคนในกระทรวงดีอียังคงอยู่ในยุค 0.4 อีกทั้งกระทรวงใหม่นี้ยังเจอปัญหาบุคลากรขาดแคลน โดยเฉพาะในสำนักงานปลัดกระทรวงดีอีที่ยังไม่มีใครต้องการมาทำงานด้วยถึง 30 กว่าตำแหน่ง

การเข้ามารับตำแหน่งครั้งนี้ ภารกิจแรกที่ปลัดคนใหม่ต้องทำคือเรื่องคนในกระทรวงดีอี 'อัจฉรินทร์' เล่าให้ฟังว่า คนคือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และตนยอมรับว่าที่ผ่านมารู้สึกหงุดหงิดเวลาต้องทำงานร่วมกับกระทรวงดีอี นั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่อยากลองทำงานในสิ่งท้าท้ายใหม่ๆนี้ โดยเธอตั้งใจว่าต้องเข้ามาปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมขององค์กรเดิมให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรสำหรับยุคดิจิตอลให้ได้ภายใน 12 เดือนนับจากนี้ บุคลากรต้องมีการอบรมองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ที่สำคัญคือ เวลาทำงานต้องทำเป็นทีมเพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นโจทย์ที่เธอจะสั่งให้คนในหน่วยงานทำ จะชัดเจน และมีกรอบระยะเวลาของงานเสมอ

***เน็ตประชารัฐต้องทำให้ยั่งยืน

อัจฉรินทร์ กล่าวว่า เธอไม่รู้หรอกว่าสาเหตุที่แท้จริงของ 2 ปลัดก่อนหน้านั้นที่ถูกเด้งออกไปคืออะไร แต่สิ่งที่เธอจะเข้ามาขับเคลื่อนกระทรวงดีอีนั้นจะเป็นการสานงานโครงการเดิมที่กระทรวงดีอีกำลังทำอยู่ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ไม่มีการคิดโครงการใหม่ๆแน่นอน

โครงการเน็ตประชารัฐ ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่ต้องติดตั้งให้ครบ 24,700 หมู่บ้านภายในสิ้นปี 2560ก็ตาม แต่งานของโครงการนี้ยังมีอยู่ นั่นคือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงดีอีได้จัดทำแผนสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ในระยะแรก 6 เดือนนับจากนี้ (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือEGA เป็นต้น ตลอดจนพันธมิตรภาคเอกชนต่างๆ เพื่อดำเนินงานสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และใช้ประโยชน์ การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

เบื้องต้นจะมีการจัดอบรมเครือข่ายวิทยากรแกนนำผู้สร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ ประมาณ 200 คน เพื่อให้นำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปสร้างวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ ประมาณ 872 คน และวิทยากรแกนนำระดับตำบล อีกประมาณ 7,424 คน รวมทั้งขยายผลไปยังเครือข่ายกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 24,700 คน เพื่อทำหน้าที่ขยายผลต่อไปยังประชาชนทุกคนในชุมชนของตนเองรวมกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ให้ได้รับรู้และสามารถใช้ประโยชน์จาก เน็ตประชารัฐอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ

สำหรับหัวข้อการอบรม ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐและการเชื่อมต่อ การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูล การสมัครอีเมล์/เครื่องมือการสื่อสาร การขายสินค้าออนไลน์ การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แนะนำแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ บริการภาครัฐ ข้อมูลข่าวสารชุมชน

ส่วนเรื่องราคาเชื่อมต่อเข้าสู่ครัวเรือนประชาชนนั้น คาดว่าอีกไม่นานจะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งต้องรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเป็นผู้ประกาศ โดยราคานั้นต้องคำนึงถึงต้นทุนในการสร้าง,ความสามารถในการจ่ายเงินของประชาชน และ ความเป็นธรรมในการทำธุรกิจ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจความสามารถในการจ่ายค่าบริการของประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

***บิ๊ก ดาต้า ต้องเกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นจริงตามเจตนารมณ์ของพล.อ.ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั่นคือ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ หรือ บิ๊กดาต้า (Big Data) ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากการจัดทำศูนย์ข้อมูลดังกล่าวสำเร็จจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศได้อย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมอบนโยบายให้กระทรวงดีอีและ EGA เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับกระทรวงต่างๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลของประชาชน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานกลาง ซึ่งเบื้องต้นได้มีการประสานข้อมูลกันเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน และนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ

กระทรวงดีอีจึงได้มอบแนวทางผลักดันหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอี เช่น EGA และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งต้องทำงาน ในลักษณะ 4.0 โดยจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จากภาครัฐ มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการทำงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

***กฎหมายต้องไม่ตกค้าง

อีกทั้งยังมีข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดีอี ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ นับเป็นเรื่องที่ต้องสานต่อให้สามารถบังคับใช้ได้ในระยะเวลาอันใกล้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของภาครัฐเป็นไปอย่างราบรื่น ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายที่ชัดเจน โดยปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่ยังอยู่ระหว่างการจัดทำร่าง ซึ่งกฎหมายทุกฉบับต้องเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม และโดยยึดหลักสากลเป็นสำคัญ

***มั่นใจปัญหาคาราคาซังคลี่คลาย

ส่วนปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่ง คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นั้น 'อัจฉรินทร์' กล่าวว่า ขอให้เป็นหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ เขาน่าจะรู้ได้เองว่าต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง เพราะงานที่มอบหมายให้ทำก็นับว่ามากอยู่แล้ว ขณะที่ปัญหาดาวเทียมไทยคมนั้น ก็ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งอำนาจอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี แต่ตนเองทำงานในบีโอไอมาก่อนก็จะมีมุมมองที่เข้าใจนักลงทุนด้วย ก็จะช่วยดูเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

งานนี้ไม่รู้ว่า 'หญิงเหล็ก' แห่งบีโอไอ วัย 55 ปี ผู้นี้ จะสร้างสถิติการเป็นปลัดกระทรวงดีอีที่อยู่ได้นานที่สุด หรือ สั้นที่สุดกันแน่ คงต้องช่วยกันส่งแรงใจไปให้ เพราะประชาชนอยากเห็นกระทรวงดีอี เป็น ดีอี 4.0 อย่างแท้จริงเสียที

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...