xs
xsm
sm
md
lg

“พิเชฐ” คิกออฟ เน็ตประชารัฐ กลางปี 2560 เสร็จ 4 พันหมู่บ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
กระทรวงดีอี คิกออฟ โครงการเน็ตหมู่บ้านด้วยชื่อใหม่ “เน็ตประชารัฐ” พร้อมเซ็นเอ็มโอยูคุณธรรม เป็นเครื่องการันตีความโปร่งใสของโครงการ ลั่นโครงการช่วงแรกติดตั้งช้า เนื่องจากต้องเตรียมจัดซื้ออุปกรณ์ คาดกลางปี 2560 ติดตั้งเสร็จ 4,000 หมู่บ้าน มั่นใจทีโอที ดำเนินโครงการเสร็จทันภายในสิ้นปี 2560

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2559 กระทรวงดีอี ได้เปิดตัวโครงการเน็ตประชารัฐ หรือการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รวมถึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อร่วมมือป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในการดำเนินโครงการฯ ระหว่างกระทรวงดีอี โดยนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดีอี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

นอกจากนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการการใช้ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างกระทรวงดีอี โดยปลัดกระทรวงดีอี, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยนายสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่า ทีโอที และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำโครงการนี้อย่างโปร่งใส ภายใต้งบประมาณ 13,000 ล้านบาท จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps รวมถึงการจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน โดยทีโอที ต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นปี 2560 และคาดว่า ครึ่งปีแรกจะติดตั้งได้ 4,000 หมู่บ้าน เนื่องจากช่วงเริ่มโครงการจะช้านิดหน่อย เพราะต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ แต่หลังจากนั้น ในช่วงครึ่งปีหลังขอให้มั่นใจว่า ทีโอทีจะทำทัน และโปร่งใสแน่นอน

สำหรับพื้นที่ดำเนินการ กระทรวงดีอี และสำนักงาน กสทช. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน โดยภาพรวมในประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีบริการ และมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30,635 หมู่บ้าน พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 40,432 หมู่บ้าน ซึ่งในจำนวนนี้ ทีโอทีจะเป็นผู้ดำเนินการ 24,700 หมู่บ้าน และสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ 15,732 หมู่บ้าน รวมทั้งมีพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ไม่มีบริการ และยากต่อการเข้าถึงอีกจำนวน 3,920 หมู่บ้าน

อย่างไรก็ตาม โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติรับทราบแนวทางตามที่คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีมติเมื่อ 2 พ.ย.2559 เห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการ โดยมอบหมายให้ ทีโอทีเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ในลักษณะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โดยโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินของกระทรวงดีอี

สำหรับโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จะเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนตอบโจทย์ของประเทศ ในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเทคโนโลยีดิจิตอล และบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...