xs
sm
md
lg

ทีโอทีโชว์หนังสือเทิดพระเกียรติไฮเทค

เผยแพร่:

ทีโอที จัดทำหนังสือไฮเทค “8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9”เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา นำเทคโนโลยี Grid Scanner อ่านด้วยปากกาหัวอ่านพิเศษใช้งานร่วมซีดีรอมและเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์

นายกิตติพงษ์ เตมียะประดิษฐ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ทีโอที ได้จัดทำหนังสือ “8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9” เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยเทคโนโลยี Grid Scanner เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้การนำเสนอข้อมูลทำได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้การอ่านมีความน่าสนใจมากขึ้น

ภายในหนังสือมีการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นพระราชประวัติ พระราชจริยวัตรอันงดงาม พระราชกรณียกิจต่างๆ พระราชพิธีที่สำคัญตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายที่สร้างความเจริญและความผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชนจวบจนปัจจุบัน สมควรอย่างยิ่งที่พสกนิกรชาวไทยจะได้ศึกษาและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

“8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9” เป็นหนังสือปกแข็งพิมพ์ 4 สี  ทั้งเล่มขนาด 29.5 * 21.5 ซม. ความยาว 80 หน้า เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดระยะเวลา 8 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 8 บท แต่ละบทเล่าเรื่องราวในแต่ละทศวรรษแห่งพระชนม์ชีพ โดยมีคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์และบัตรโทรศัพท์ Pin Phone 108 ที่ตีพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ ในช่วงต่างๆ บทละ 10 ใบ รวมเป็น 80 ใบ มูลค่าการโทรทั้งหมด 720 บาท

สิ่งพิเศษที่ทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือไฮเทค คือปากกา Grid Scanner ซึ่งจะทำหน้าที่อ่านรหัส Dot Code ที่บรรจุไว้ในส่วนต่างๆ ของหนังสือ ผู้อ่านสามารถชมวีดิทัศน์ดังกล่าวในแบบอินเตอร์แอคทีฟได้โดยใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ได้ลงโปรแกรมการอ่านเอาไว้ เมื่อผู้อ่านใช้ปากกา Grid Scanner ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วอ่านรหัส Dot Code ในหนังสือ ระบบจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลภาพและเสียงในซีดี เพื่อให้ผู้อ่านสามารถดูวีดิทัศน์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ประกอบการอ่านหนังสือได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วย

ทีโอทีจัดทำหนังสือ “8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9” ขึ้นจำนวน 4,000 ชุด แต่ละชุดบรรจุในกล่องผ้าไหมสีทองสวยงาม โดยจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 3,000 ชุด พร้อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และอีก 1,000 ชุด เพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปในราคาชุดละ 2,999 บาท โดยสามารถสั่งจองได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ทางทีโอทีได้จัดเตรียมบัตรโทรศัพท์ (TOT Pin Phone) ชุดพิเศษ มาจำหน่ายคู่กับ หนังสืออินเทอร์แอคทีฟ “8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9” ซึ่งแต่ละภาพจะไม่ซ้ำกับภาพในหนังสือเลยมีทั้งหมด 8 ใบ แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ทศวรรษที่ 1-4 จำนวน 4 ใบ และทศวรรษที่ 5-8 จำนวน 4 ใบ บรรจุในเพคเกจสวยงาม จำหน่ายในราคาชุดละ 300 บาท และทีโอทีได้นำหนังสือ “8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9” ที่มีหมายเลขชุดเป็นเลขมงคลจำนวน 9 ชุด โดยกำหนดราคาประมูลไว้ที่ชุดละ 9,999 บาท เพื่อนำรายได้สมบททุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “8 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9” ยังมีซีดีที่บรรจุวิดีทัศน์ ที่หาชมได้ยาก ซึ่งเรียบเรียงจากภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาติให้นำมาเผยแพร่ และวีดีทัศน์ต้นฉบับจากสำนักพระราชวัง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอจดหมายเหตุวิดีทัศน์ และภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมเสียงบรรยายหรือคำอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Company Related Links :
TOT
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...