xs
sm
md
lg

ไอซีทีชี้ชะตาสมาร์ทการ์ด 7 ก.ค.

เผยแพร่:

ปลัดไอซีทีชี้ 7 ก.ค.ตัดสินชะตาสมาร์ทการ์ดจะรับมอบอีก 6 ล้านใบหรือไม่ ยันทีโออาร์ระบุไอซีทีเป็นผู้ชี้ขาด หลังจากนั้นไอซีทีจัดงานใหญ่ Thailand ICT Alliance ครั้งแรก 8-9 ก.ค.นี้หวังระดมความเห็นใช้ปรับแผนแม่บทไอซีที

นายไกรสร พรสุธี ปลัดกระทรวงไอซีทีกล่าวว่า ในวันที่ 7 ก.ค.ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการตรวจรับบัตรประจำประชาอิเล็กทรอนิกส์ (สมาร์ทการ์ด) ที่มีอยู่ทั้งหมด 9 คน ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจากกระทรวงไอซีที 7 คน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 1 คน และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 1 คนโดยมีนางธนนุช ตรีทิพยบุตร รองปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธาน จะพิจารณาชี้ขาดว่าจะรับมอบบัตรสมาร์ทการ์ดอีก 6 ล้านใบหรือไม่ หลังจากที่รับมอบ 6 ล้านใบแรกแล้วตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ตามทีโออาร์ข้อ 12 ระบุว่าการชี้ขาดอยู่ที่กระทรวงไอซีที เพราะกรรมการทั้ง 9 คนอาจมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยที่ถ้าไม่รับมอบในประเด็นไหนก็ต้องชี้แจงรายละเอียดด้วย นอกจากนี้ตามสัญญายังระบุว่ากรมการปกครองจะต้องเป็นผู้รับรองขั้นสุดท้าย หมายถึงหากกรมการปกครองยังไม่รับรอง ถึงแม้คณะกรรมการตรวจรับจะรับมอบบัตรทั้ง 12 ล้านใบแล้วก็ตาม แต่กลุ่มกิจการร่วมค้าซีเอสทีก็ยังไม่สามารถรับเงินได้ โดยซีเอสทีได้ส่งมอบบัตรทั้งหมด 12 ล้านใบครบตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

“หลังวันที่ 7 ก.ค.ซึ่งจะรู้ผลว่าคณะกรรมการรับมอบบัตรอีก 6 ล้านใบหรือไม่ ก็ถือว่าหมดหน้าที่ของกระทรวงไอซีที”

นายไกรสรกล่าวว่า ไม่เคยเห็นหนังสือที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส่งเรื่องการพิจารณาบัตรสมาร์ทการ์ดมาให้กระทรวงไอซีที และไม่ทราบว่าผลการพิจารณาของเนคเทคออกมาในรูปแบบใด นอกจากนี้กระทรวงไอซีทีและกระทรวงมหาดไทยยังมีความเห็นตรงกันว่าคุณสมบัติบัตรสมาร์ทการ์ดสามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลไอดี ข้อมูล 30 บาทรักษาทุกโรค และข้อมูลประกันสังคม

สัมมนา Thailand ICT Alliance

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่าในระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค.ที่จะถึงนี้ ไอซีทีจะจัดงานสัมมนา Thailand ICT Alliance ครั้งแรก โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาไอซีทีของประเทศ หลังจากนั้นจะมีการประชุมกลุ่มพันธมิตร 6 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยพันธมิตรด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) พันธมิตรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) พันธมิตรด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Industry) พันธมิตรด้านสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี

นายสุวิทย์กล่าวด้วยว่า การสัมมนานี้จะเป็นการระดมความเห็นของคนในวงการไอซีทีเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมอิเล็กทรอนิกส์และสังคมฐานความรู้ รวมทั้งนำปัญหา ความคิดเห็น อุปสรรคและแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่มาปรับแผนแม่บทไอซีที เพื่อให้เป็นแผนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี

Company Related Links:
กระทรวงไอซีที
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...