xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.พร้อมมอบกัญชากว่า 3 พันกก.ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - ป.ป.ส. เดินหน้าสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต รวม 3,512 กิโลกรัม ย้ำกัญชายังเป็นยาเสพติดมีโทษตามกม.

วันนี้ (18 ก.ย.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้าสนับสนุนกัญชาแก่หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์เพื่อใช้ในทางการวิจัย หรือประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุนกัญชาของกลางเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ผลิตและครอบครองกัญชา ซึ่งในขณะนี้ได้สนับสนุนกัญชาของกลางแก่หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ไปแล้ว 6 หน่วยงาน จำนวน 1,689 กิโลกรัม

นายนิยม กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.62 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนกัญชาของกลางให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว 6 หน่วยงาน คือ 1.กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตน้ำมันกัญชาจากตำรับยาหมอพื้นบ้าน 2.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 662 กิโลกรัม เพื่อนำกัญชาดังกล่าวไปทำน้ำมันกัญชา และดำเนินการจ่ายน้ำมันกัญชาเพื่อติดตามผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรค 3.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อดำเนินการในโครงการวิจัย นำมาพัฒนายาต้นแบบใช้ในการรักษาผู้ป่วย 4.โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร จำนวน 7 กิโลกรัม เพื่อนำกัญชาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเป็น ยาตำรับศุขไสยาศน์ 5.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ 6.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 5 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยด้านการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร และเพื่อทดสอบการออกฤทธิ์การต้านมะเร็งในหลอดทดลอง

นายนิยม กล่าวต่อว่า สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนกัญชาของกลางให้แก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ ซึ่งยังมีอีก 8 หน่วยงาน ที่รอการพิจารณาอนุญาตให้ผลิตและครอบครองกัญชาจาก อย. เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย รวมจำนวนที่ขอสนับสนุน 3,512 กิโลกรัม โดยในวันที่ 19 ก.ย.62 ทางสำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการจัดประชุมพิจารณาส่งมอบกัญชาของกลางให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก อย. อีก 1 หน่วยงาน เป็นกัญชาของกลางจำนวน 50 กิโลกรัม

"ทั้งนี้ การดำเนินการขอใช้ประโยชน์จากกัญชาของกลางนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ โดยสำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมสนับสนุนกัญชาของกลางแก่หน่วยงานที่มีความต้องการเพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และขอย้ำว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดมีโทษตามกฎหมาย หากประชาชนมีความต้องการใช้ประโยชน์เพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย ควรพบปรึกษาแพทย์"กำลังโหลดความคิดเห็น...