xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ยธ.มอบนโยบาย3 ส.-7 ก.ถึงผบ.เรือนจำทั่วประเทศ ร่วมแก้ปัญหานักโทษล้นคุก

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - รมว.ยธ. เข้าตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ พร้อมจัดประชุมผ่านทางไกลไปยังผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ มอบนโยบาย 3 ส.-7 ก.ยอมรับคดียาเสพติดผู้ต้องขัง 300,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 ิเกิดปัญหานักโทษล้นคุก

วันนี้ (19 ส.ค.) ณ กรมราชทัณฑ์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ โดยมี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.ณรัชต์ เปิดเผยว่า รมว.ยธ. ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ พร้อมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพไปยังผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อร่วมรับฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 3 ส. ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ สะอาด สุจริต และเสมอภาค รวมถึง 7 ก. ได้แก่ กักขัง แก้ไข ยึดหลักกฎหมาย วางกรอบ กลั่นกรอง ให้กำลังใจ และกลับตัว โดยระยะเวลา 1 - 2 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี เป็นผลทำให้กรมราชทัณฑ์ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น รางวัลการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้างระดับดีเด่น จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 รวมถึงรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562 (ด้านความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ.

พ.ต.อ.ณรัชต์ เผยอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งปัจจุบันกรมราชทัณฑ์กำลังเผชิญกับปัญหาพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม 3 ประการ ได้แก่ 1.ปัญหาคนล้นคุก โดยปัจจุบันมีผู้ต้องขัง จำนวน 370,736 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่มีจำนวนเจ้าหน้าที่และสถานที่คุมขังไม่เพียงพอ อันเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมของไทยได้ถูกออกแบบมาให้มีโทษทางอาญาถึงขั้นจำคุกมากเกินไป 2.ปัญหาสุขภาวะในเรือนจำ อันเป็นผลมาจากปัญหาคนล้นคุกทำให้การกินอยู่หลับนอน การรักษาพยาบาล และกิจกรรมต่างๆในเรือนจำไม่เป็นสุขภาวะเป็นผลทำให้การฝึกอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยมีประสิทธิภาพลดลง และ 3.ปัญหาการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งหากสามารถลดจำนวนผู้ต้องขังด้วยการบริหารโทษการกระทำผิดทางอาญาให้มีโทษจำคุกน้อยลง เช่น คดียาเสพติดที่มีอยู่ประมาณ 300,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดได้ด้วยการให้ผู้เสพ ผู้จำหน่ายรายย่อยเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร และเข้ารับการบำบัดแทนโทษจำคุก อาจเป็นหนทางแก้ไขปัญหานี้ได้ ตลอดจนการไม่มีงานทำ หรือขาดอาชีพ จึงทำให้ขาดรายได้ และหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ นำไปสู่การก่ออาชญากรรมหรือทำผิดกฎหมายเหมือนเดิม

"การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการหาทางกำหนดมาตรการภาษี เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่นายจ้างและเจ้าของผู้ประกอบการ ร่วมกับกรมสรรพากร และกระทรวงการคลังในการผลักดัน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการจ้างงานผู้พ้นโทษและเป็นการส่งเสริมผู้พ้นโทษได้มีโอกาสทางสังคมมากยิ่งขึ้น และขอให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังให้สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริงต่อไป" พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...