xs
xsm
sm
md
lg

ที่ประชุม ก.ต.เห็นชอบ"ชีพ จุลมนต์"ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


ที่ประชุม ก.ต.เห็นชอบ "ชีพ จุลมนต์" ปธ.ศาลฎีกาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ส่วน “ชำนาญ”นั่งอาวุโสศาลอุทธรณ์ชำนัญ รอลุ้น 31 ก.ค.นัดพิจารณาเสนอ “ไสลเกษ วัฒนพันธุ์” นั่ง ปธ.ศาลฎีกาคนต่อไป

วันนี้ (1 ก.ค) นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ทั้ง 15 คน ครั้งที่ 9/2562 มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบสับเปลี่ยนโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการหลายวาระด้วยกัน ประกอบด้วย ก.ต.เห็นชอบแต่งตั้งผู้พิพากษาประจําศาลให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 68) จํานวน 143 คน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการตุลาการซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค (เลื่อนชั้น 3 เป็นชั้น 4) ในวาระ โยกย้ายแต่งตั้ง 1 ต.ค.นี้

ก.ต.ยังมีมติเห็นชอบในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการที่เป็นผู้พิพากษาอาวุโสสับเปลี่ยนตำแหน่งบัญชี 1 พ.อาวุโส 54 ตำเเหน่ง

เเต่ที่น่าสนใจคือ ก.ต.มีมติเห็นชอบในการโยกย้ายเเต่งตั้งข้าราชการตุลาการที่จะพ้นจากตำเเหน่งบริหารไปดำรงตำเเหน่งผู้พิพากษาอาวุโส ในวาระวันที่ 1 ต.ค.ทั้งสิ้น 81 ตำแหน่ง

มีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้

ก.ต.มีมติเห็นชอบให้ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกาไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์ รองประธานศาลฎีกาไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

น.ส.บุญมี ฐิตะศิริ รองประธานศาลฎีกาไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกาไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นายสมชาติ ธัญญาวินิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นายธีระ เบญจรัศมีโรจน์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นายรังสรรค์ กุลาเลิศ พูดภาคสาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาไปตรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นายสุภัทร์ สุทธิมนัส ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

นายโอภาส อนันตสมบูรณ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

โดยจะมีการ นัดประชุม ก.ต. ครั้งต่อไป ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 31 ก.ค.ที่ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 10/2562 นี้มีรายงานว่าจะมีการเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้ดำดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาเเละบัญชีรายชื่อระดับบริหารของศาลยุติธรรม

โดยจากการตรวจสอบพบว่าข้าราชตุลาการที่มีโอกาสที่จะถูกเสนอบัญชีรายชื่อขึ้นดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 45 ต่อจากนายชีพ ตามลำดับอาวุโสคือนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา


กำลังโหลดความคิดเห็น...