xs
xsm
sm
md
lg

จับตาทุจริตปลูกป่าแก่งกระจาน สอบยาวพัวพัน จนท.หลายยุค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ทุจริต 16 ล้านปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนแก่งกระจาน ยิ่งสาวยิ่งวุ่น โกงหนักข้อถึงขนาดปลอมลายเซ็นเบิก งานฉาวโฉ่ตั้งแต่ปี 2557 ต้องขึ้นโรงพักแจ้งความดำเนินคดี

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวการตรวจสอบโครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัย และภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานฯ เนื้อที่ 4,200 ไร่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้งบประมาณเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ จำนวน 15,960,000 บาทนั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556 คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ได้มีการประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ ซึ่งขอใช้เงินรายได้ฯ ของหน่วยงานต่างๆ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 สำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้เสนอโครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัย และภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานฯ เป็นจำนวนเงิน 15,960,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการดังกล่าว ต่อมากรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้แจ้งการผลการอนุมัติพร้อมส่งแผนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ เพื่อส่งให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ดำเนินการตามแผนงาน

สำหรับขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ดำเนินการโดยการจ้างเหมาเอกชนปลูกป่า จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวมกัน 4,200 ไร่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 8/2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการแต่งตั้งกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลางในการดำเนินการปลูกป่า มีการแต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของงาน มีการประกาศประกวดราคา ซึ่งทราบว่าผู้เสนอราคาส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล จึงทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาในการจัดจ้างปลูกได้ อันจะทำให้การจัดจ้างไม่สามารถหาราคาที่เหมาะสมได้ จึงได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์รวมพันธุ์ไม้ชะอำ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาและทำสัญญาจ้างปลูก มีการแบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด และแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งคณะกรรมการฯได้มีการตรวจรับงานเสร็จสิ้นแล้ว

ส่วนกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าโครงการปลูกป่าดังกล่าวอาจมีการทุจริต โดยมีข้าราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้น กรมฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากมีการกล่าวหาว่ามีข้าราชการระดับอำนวยการระดับสูงเกี่ยวข้องด้วย การดำเนินการทางวินัยตามหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเกือบ10ปีที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่บริหารหลายคนในช่วงนั้นพัวพันการทุจริต ถึงขนาดมีการปลอมลายเซ็นเพื่อนำไปเบิกจ่ายมีเจ้าหน้าที่การเงินแจ้งความแก่พนักงานสอบสวน สภ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ไว้เมื่อเดือน ธ.ค. 2557


กำลังโหลดความคิดเห็น...