xs
xsm
sm
md
lg

ราชทัณฑ์ จัดวิ่งเฉียดคุก ระดมเงินพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - "กรมราชทัณฑ์" จัดงานวิ่งเฉียดคุก “ก้าวเพื่อโอกาส Run for Second Chances 2019” เพื่อระดมเงินเข้ากองทุน “ก้าวเพื่อโอกาส” นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง และจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

วันนี้ (21 เม.ย.) เวลา 05.00 น. ณ กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้จัดกิจกรรม วิ่งเฉียดคุก “ก้าวเพื่อโอกาส Run for Second Chances 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากทุกภาคส่วนของสังคมมาร่วมกันสนับสนุนเงิน เพื่อจะนำเข้ากองทุน “ก้าวเพื่อโอกาส” ซึ่งกองทุนดังกล่าว จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง และจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ หรือเข้าสู่ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ตระหนักดีว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ในส่วนของการรักษาพยาบาลและในส่วนของการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ จะต้องใช้เงินทุนในการสนับสนุนจำนวนมาก กรมราชทัณฑ์ยังไม่สามารถจัดหาเงินทุนจำนวนมากนั้นให้เพียงพอกับความต้องการได้ ดังนั้น จึงได้จัดงานโครงการวิ่งการกุศล “ก้าวเพื่อโอกาส Run for Second Chances 2019” ขึ้น เพื่อระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อจะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

"การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งการวิ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 5 กิโลเมตร 10.5 กิโลเมตร และวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนา พฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้โอกาสในการดำเนินชีวิตที่สามารถกลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคมได้อีกครั้ง ซึ่งภายในงานกรมราชทัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรี รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพการฝึกวิชาชีพร้านกาแฟ การประกอบอาหาร และร่วมลุ้นรับรางวัลของที่ระลึกมากมายภายในงานดังกล่าว”

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเงินเข้ากองทุน “ก้าวเพื่อโอกาส” โดยทุกภาคส่วนของสังคมที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กระทำความผิด ร่วมให้โอกาสทางสังคม แก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ให้ได้มีชีวิตที่สามารถดำเนินอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

กำลังโหลดความคิดเห็น...