xs
xsm
sm
md
lg

"กรมคุมประพฤติ"เผยยอดสถิติเมาสุราครองแชป์ คิดเป็นร้อยละ 98.14ส่งตัวไปบริการปชช.ตามด่าน

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online -"กรมคุมประพฤติ"เผยยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ11-16เม.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 8,642 คดีเมาสุราครองแชป์ คิดเป็นร้อยละ 98.14 ส่งตัวไปบริการประชาชนตามด่านเดินทางกลับกรุง

วันนี้ (17 เม.ย.) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ในวันที่ 16 เม.ย. มีจำนวน 19 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุราทั้งหมด เนื่องจากศาลปิดทำการในหลายพื้นที่ สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย.62 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,642 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 8,481 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.14 คดีขับเสพ จำนวน 150 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.73 คดีขับรถประมาท จำนวน 11 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มหาสารคาม จำนวน 596 คดี กรุงเทพฯ จำนวน 480 คดี และ นครพนม จำนวน 440 คดี

นายประสาร เผยอีกว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานบริการสังคมตามด่านตรวจค้น ด่านชุมชน หรือจุดบริการประชาชน เพื่อรองรับประชาชนที่กำลังเดินทางกลับเข้าสู่วันทำงาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติยังคงเข้าตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตามด่านตรวจ และจุดบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องกำลังโหลดความคิดเห็น...