xs
xsm
sm
md
lg

เรื่องจริงเด้งฟ้าผ่า! “บิ๊กโจ๊ก” สตช.ร่อนหนังสือโยกเข้ากรุ ศปก.ตร.ขาดจากตำแหน่งเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


ผบ.ตร.ใช้มาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สั่ง บิ๊กโจ๊ก เข้า ศปก.ตร. ขาดจากตำแหน่งเดิม มีผลทันที

วันนี้ (6 เม.ย.) มีการเปิดเผยถึงหนังสือคำสั่งที่ ตร.232/2562 ลงนามโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วันที่ 5 เม.ย. 2562 ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม

ทั้งนี้ หนังสือคำสั่งระบุว่า “เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตํารวจไปปฏิบัติราชการ ภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้ พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๒๐ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อํานวยการ ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ”กำลังโหลดความคิดเห็น...