xs
xsm
sm
md
lg

“วัฒนา เมืองสุข” อ่วมเจออายัดที่ดิน 13 แปลง 51 ล้านบาท โกงบ้านเอื้ออาทร ขณะที่คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ปปง.สั่งอายัดที่ดิน 13 แปลง 51 ล้านบาท คดีสินบนบ้านเอื้ออาทร วัฒนา เมืองสุข กับพวก คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ

วันนี้ (21 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) "www.amlo.go.th" ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.51/2562 ลงวันที่ 28 ก.พ. 62 เรื่องอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว กรณีเรื่องร้องเรียน นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีพฤติการณ์ทุจริต เรียกรับสินบนโครงการบ้านเอื้ออาทร อันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่า นายวัฒนาจะหาบริษัทหรือบุคคลมารับทำโครงการบ้านเอื้ออาทรและส่งเรื่องให้การเคหะแห่งชาติรออนุมัติ โดยมีข้อแม้ว่าผู้ร่วมโครงการจะต้องจ่ายค่าตอบแทนยูนิตละ 10,000 บาท ซึ่งกรณีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ได้ดําเนินการไต่สวนนายวัฒนา กับพวกรวม 20 รายว่ามีพฤติการณ์ทุจริตเรียกรับสินบนในโครงการบ้านเอื้ออาทรหรือไม่ ต่อมาได้มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาต่อนายวัฒนา กับพวก 8 ราย ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หลังจากนั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดําเนินการไต่สวนและชี้มูลความผิดทางอาญาต่อบุคคลเพิ่มเติม 11 ราย

จากการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวัฒนา กับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวัฒนากับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว

โดยทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ปปง.อายัดเป็นที่ดิน 13 แปลง ในพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในชื่อ นางสุดา คุณจักร รวมราคาประเมิน 51,532,950 บาท มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่ 12 ก.พ. 62 - 12 พ.ค. 62 โดยผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สิน และผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ประสงค์ขอเพิกถอนคำสั่งอายัด สามารถยื่นคำขอต่อเลขาฯ ปปง. พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัด ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่รับแจ้งคำสั่งนี้

กำลังโหลดความคิดเห็น...