xs
xsm
sm
md
lg

ราชทัณฑ์-กรมป่าไม้ ทำเอ็มโอยู ส่งผู้ต้องขังร่วมป้องกัน ฟื้นฟูพื้นป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - กรมราชทัณฑ์จับมือกรมป่าไม้ ส่งผู้ต้องขังร่วมกันป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ สร้างงานสร้างอาชีพ

วันนี้ (14 มี.ค.) เวลา 09.00 น. ที่ลานสมานมิตร กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการไม้ของกลาง เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังและการเสริมสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยมี พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมลงนามในพิธี

พ.ต.อ.ณรัชต์กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีแนวคิดร่วมกันในการบริหารจัดการไม้ของกลางที่ได้จากการกระทำผิดที่คดีถึงที่สุดและได้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังและการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟูพื้นที่ป่าในความดูแลของกรมป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การบันทึกข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการประสานงานกับกรมป่าไม้ในพื้นที่เพื่อจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ แรงงานผู้ต้องขัง เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์สำหรับการสนับสนุนภารกิจ ป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟู พื้นป่าและสำหรับการขนย้ายหรือแปรรูปไม้ ตลอดจนการขอรับมอบไม้ของกลางที่ได้จากการกระทำความผิดที่คดีถึงที่สุดและได้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว มาใช้ประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง

“อีกทั้งการจัดโครงการร่วมมือร่วมใจขจัดไฟป่า โดยการลดเชื้อเพลิงทำแนวกันไฟในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้เกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าในพื้นที่ที่กรมราชทัณฑ์รับผิดชอบ รวมถึงการรับรอง การทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ การสร้างงานสร้างอาชีพ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการทำงานตามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป”

พ.ต.อ.ณรัชต์กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์และกรมป่าไม้ได้เล็งเห็นความสำคัญร่วมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้และเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้มีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...