xs
xsm
sm
md
lg

ตร.ยุคใหม่ สตช.เปิดอบรมโครงการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล รุ่น 2 Police Administration in Digital Age : PADA

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


ตร. จับมือภาคเอกชน ศิลปิน สื่อมวลชน เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล รุ่น 2 หรือ หรือ Police Administration in Digital Age : PADA เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนการบริหาร ลดช่องว่างประสานสร้างสันติสุขของสังคม

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 7 ม.ค. พล.ต.ท.รัษฎากร ยิ่งยง ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล เปิดตัวโครงการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล รุ่น 2 ขึ้นที่ห้อง Canna โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตจตุจักร กทม. โดยมีข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และผู้ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมรับการอบรมอย่างคับคั่ง

สำหรับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล หรือ Police Administration in Digital Age : PADA รุ่น 2 นั้น เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของผู้นำสังคมทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักการเมือง สื่อมวลชน ศิลปิน ผู้มีชื่อเสียงในสังคม และผู้นำความคิดของสังคมทั่วไป เพื่อเรียนรู้สาระสำคัญหรือสิ่งที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนสังคมเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างราบรื่นโดยบรรยากาศการฝึกอบรม จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผู้เรียนจะได้แนวความคิดที่เป็นประโยชน์หลายประการทั้งด้านโอกาสการลงทุนทางธุรกิจ ด้านการบริหาร และแนวคิดเพื่อสร้างสันติสุขของสังคม มีแรงบันดาลใจในการเริ่มธุรกิจใหม่

แนวทางการบริหารงานใหม่ๆ การขยายความรู้ และเสนอกฎกติกาสังคมใหม่ๆ และนำแนวคิดและแรงบันดาลใจไปสร้างนวัตกรรมได้ ทั้งนวัตกรรมทางความคิด สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ ทั้งการบริหารด้านธุรกิจ และสังคม ที่สำคัญ จะมีการสอดแทรกหลักสูตรวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในสังคมและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่เหมาะสมกับบริบทในสังคมยุคดิจิทัลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสังคมยุคดิจิทัล ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสังคมปลอดภัย ทำให้องค์กรตำรวจมีภาพลักษณ์ดีขึ้น และได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากสังคมมากขึ้น

สำหรับวิทยากรในหลักสูตรล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ยอมรับต่อทุกภาคส่วนในสังคม อาทิ พล.ต.อ.ดร.ปัญญา มาเม่น, พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร, พล.ต.ท.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์, พล.ต.ต.ดร.มโนช ตันตระเธียร, พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์, พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข, รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี, ดร.วิชิต สุรพนานนท์ชัย, ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา, MR.CHRISTOPHER WRIGHT, คุณกฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์, คุณกล้า ตั้งสุวรรณ, คุณธนา เธียรอัจฉริยะ, คุณไผท ผดุงถิ่น, คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ, คุณเวทิต โชควัฒนา, คุณสกล สุชาตวุฒิ, คุณสุดา ประกฤติพงศ์ และ คุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...