xs
xsm
sm
md
lg

ราชทัณฑ์โอนนักโทษญี่ปุ่นกลับประเทศ 1 ราย

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR online - กรมราชทัณฑ์ โอนนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติด สัญชาติญี่ปุ่น ไปรับโทษต่อในประเทศตัวเอง 1 ราย

วันนี้ (4 ธ.ค.) ณ เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีโอนนักโทษเด็ดชายสัญชาติญี่ปุ่น จำนวน 1 ราย คดียาเสพติดให้โทษ เพื่อกลับไปรับโทษต่อยังประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr. Katsutomo OHTONARI และ Ms. Mami UENO เป็นผู้แทนทางการญี่ปุ่นในการรับมอบตัวนักโทษดังกล่าว ตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น ว่าด้วย การโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา ทางการไทยยังคงไว้ซึ่งอำนาจศาลในส่วนที่เกี่ยวกับคำพิพากษา หรือคำสั่งลงโทษที่ออกโดยศาลไทย หมายความว่า ทางการไทยยังคงมีอำนาจที่จะอภัยโทษหรือลดโทษแก่นักโทษดังกล่าว ฉะนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกำหนดโทษของนักโทษ ตลอดจนประโยชน์อย่างอื่นในภายหน้า

พ.ต.อ.ณรัชต์ เผยอีกว่า การโอนตัวในครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมนักโทษเด็ดขาดสัญชาติญี่ปุ่นก่อนที่จะได้รับการโอนตัวดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานราชทัณฑ์ภายในเรือนจำกลางบางขวาง

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศ แจ้งรวมทั้งหมด 37 ประเทศ ซึ่งถือว่าการโอนตัวนักโทษเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม อันสอดคล้องตามหลักอาชญาวิทยาในการสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดได้กลับไปถูกคุมขังในสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และภาษา ตลอดจนใกล้ชิดกับครอบครัวเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเหล่านั้น สามารถกลับคืนสู่สังคมในประเทศของตนเองภายหลังปล่อยตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น...