xs
xsm
sm
md
lg

ราชทัณฑ์จัดประกวดสวนสนามผู้ต้องขัง สร้างระเบียบวินัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - กรมราชทัณฑ์จัดประกวดสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร เพื่อส่งเสริมการจัดระเบียบ ให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวินัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างวัฒนธรรมผู้ต้องขังให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่

วันนี้ (16 ส.ค.) เวลา 09.30 น. ที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประกวดสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายม ระดับเรือนจำและทัณฑสถาน เขต 1

พ.ต.อ.ณรัชต์เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์โดยทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการประกวดสวนสนามผู้ต้องขังและกายบริหาร 10 ท่าพญายม ระดับเรือนจำและทัณฑสถาน เขต 1 ประกอบด้วย เรือนจำและทัณฑสถาน 15 แห่ง และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และ พล.อ.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการประกวดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบภายในเรือนจำ ให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวินัยอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจในการสร้างวินัยผู้ต้องขัง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมผู้ต้องขังให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการควบคุม

พ.ต.อ.ณรัชต์เผยอีกว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ ในก้าวย่างที่ 3 การฝึกวินัยผู้ต้องขัง รวมทั้งนโยบายในการปฏิบัติราชการตามภารกิจกรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย 7 ก. ได้แก่ กักขัง แก้ไข ยึดหลักกฎหมาย วางกรอบ กลั่นกรอง ให้กำลังใจ และกลับตัว ภายใต้แนวทาง 3 ส. ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ สะอาด สุจริต และ เสมอภาค ในการจัดประกวดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจากเรือนจำและทัณฑสถานเขต 1 กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทุกคนผ่านการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสวนสนามและกายบริหารมากกว่า 3 เดือน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ให้เกียรติเป็นกรรมการร่วมตัดสินการประกวดในครั้งนี้

“การสวนสนามถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างระเบียบวินัย ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของเรือนจำและทัณฑสถาน แสดงออกในความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้ผู้ต้องขัง มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงต่อไป โดยผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศในระดับเรือนจำ และทัณฑสถาน เขต 1 ได้แก่ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา เรือนจำกลางลพบุรี และเรือนจำจังหวัดสระบุรี” พ.ต.อ.ณรัชต์กล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...