xs
xsm
sm
md
lg

สั่งพักราชการ “หมวดมานัส” รอผลสอบกรณีขาดงานไป ตปท.เกือบ 100 ครั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 สั่งพักราชการ “หมวดมานัส” ขณะรอผลสอบกรณีขาดงานติดต่อกันในคราวเดียวเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุอันควร

วันนี้ (19 ก.พ.) มีรายงานว่า พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 (ผบก.ส.1) มีหนังสือคำสั่งที่ 41/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณี ร.ต.ต.มานัส เติมธนะศักดิ์ ตำแหน่งรองสารวัตร (สืบสวน) กองกำกับการ 4 บก.ส.1 มีกรณีถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กองกำกับการ 4 บก.ส.1 ระหว่างวันที่ 6-22 พ.ค. 2559 รวมทั้งถูกกล่าวหาว่าละทิ้งหน้าที่ราชการโดยเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรจำนวน 96 ครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จึงมีเหตุอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ. ศ. 2547 มาตรา 86 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย (1. พ.ต.ท.เอกนิรุจฒ์ วันสิริภักดิ์ รอง ผกก.4 บก.ส.1 (2. พ.ต.ท.เชวง จันทร์วงษ์ สว.กก.4 บก.ส.1 (3. ร.ต.ต.ธีระพัสตร์ บวรภัคบูรณี รองสารวัตร (สืบสวน) กก.4 บก.ส.1 โดยให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวน และหากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่น และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว

นอกจากนี้ พล.ต.ต.นพดล ยังมีคำสั่งที่ 42/2561 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2561 ให้พักราชการ ร.ต.ต.มานัส โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ร.ต.ต.มานัส มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุอันควร และมีเหตุให้พักราชการได้ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 3 (1) จึงให้ร.ต.ต.มานัส พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ถูกพักราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้สามารถร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องแย้งคำสั่งหรือวินิจฉัยคำร้องทุกข์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองภายใน 90 วันกำลังโหลดความคิดเห็น...