xs
xsm
sm
md
lg

ผู้นำสูงสุดมณฑลกวางตุ้งเข้าหารือนายกฯ ประยุทธ เชื่อมโยงเขตศ.ก.ในไทยกับเขตพัฒนาอ่าวใหญ่: กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายหลี่ ซี สมาชิกกรมการเมืองหรือโปลิตบูโรแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจํามณฑลกว่างตง (ซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ระหว่างหารือความร่วมมือไทย-จีนในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2019
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจํามณฑลกวางตุ้ง นาย หลี่ ซี เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย

ในเช้าวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายหลี่ ซี (H.E. Mr. Li Xi/李希) สมาชิกกรมการเมืองหรือโปลิตบูโรแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจํามณฑลกว่างตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย พร้อมกับนำความระลึกถึงและความปรารถนาดีจากประธานาธิบดีสี จิ้งผิง ที่ฝากมายังพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

สืบเนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเยือนจีน และเข้าร่วมประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ ความริเริ่ม หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครั้งที่ 2 ผู้นำไทยได้บรรลุความเข้าใจตรงกันกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิงในหลายประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย ซึ่งเป็นการชี้แนะทิศทางที่ชัดเจนของการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี

นาย หลี่ ได้แนะนำแนวคิดทางการทูตของประธานาธิบดีสี จิ้งผิง โดยเฉพาะนโยบายต่อประเทศเพื่อนบ้านบนพื้นฐานของแนวคิด“ใกล้ชิด จริงใจ ประโยชน์ ยอมรับ” และเน้นย้ำว่าทั้งประเทศจีนและไทยเป็นประเทศสำคัญในทวีปเอเชีย มีผลประโยชน์ร่วมกันในการพิทักษ์สันติภาพ ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของเอเชียโดยเฉพาะระดับภูมิภาค รักษาพหุนิยม ส่งเสริมเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ ดังนั้นควรเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยเพื่อรับมือกับความท้าทาย ได้แก่ เอกภาพนิยมและลัทธิปกป้องการค้า เป็นต้น

ดันจัดตั้งกลไกร่วมมือรอบอ่าวใหญ่จีน ไปยันการพัฒนาลุ่มน้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
นายหลี่ ซี กล่าวว่า มณฑลกว่างตงยึดถือแนวคิดสังคมนิยมเอกลักษณ์แบบจีนในสมัยยุคใหม่ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และกำลังทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดของมณฑลกว่างตงผลักดันการพัฒนาพื้นที่รอบอ่าวใหญ่ (เกรทเตอร์ เบย์ แอเรีย) ซึ่งครอบคลุมเขตเศรษฐกิจในกว่างตง ฮ่องกง มาเก๊า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้านตามแนวคิดของผู้นำสีเช่นกัน

นอกจากนี้ กวางตงยินดีที่จะเสริมสร้างการประสานนโยบายการพัฒนาพื้นที่รอบอ่าวใหญ่นี้ กับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทยภายใต้กรอบความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพื่อบรรลุการใช้ข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแบ่งปันตลาดร่วมกัน โดยใช้กลไกประสานงานระหว่างสำนักงานการพาณิชย์มณฑลกว่างตงกับกระทรวงการต่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเกษตร การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น

ในการประชุมกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังมีการหารืออย่างกว้างขวางในประเด็นความร่วมมือระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกลไกความร่วมมือพัฒนาพื้นที่อ่าวใหญ่ กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า

ณ โอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ฝากความระลึกถึงไปยังประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นยำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับจีน ผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในสาขาต่างๆ อย่างแข็งขัน พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้

ฝ่ายไทยยินดีร่วมมือกับฝ่ายจีนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางด้านประสบการณ์บริหารประเทศ เศรษฐกิจเทคโนโลยีของมณฑลกว่างตง และยินดีเสริมสร้างช่องทางประสานงานและความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนารอบอ่าวใหญ่ มณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า กับเขตพัฒนาระเบียงตะวันออกหรืออีอีซี (EEC), ยุทธศาสตร์สู่ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0), และความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation ชื่อย่อ ACMECS) นอกจากความร่วมมือด้านการค้า ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจดิจิตัล นวัตกรรมเทคโนโลยี ร่วมกันผลักดันให้ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ก้าวขึ้นสู่ขั้นบันไดสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...