xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลไต้หวันสนับสนุนโครงการรักษาพยาบาลชายแดนไทย-พม่าร่วมกับแม่ตาวคลินิก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สำนักงานฯ) ร่วมกับแม่ตาวคลินิกและมูลนิธิสุวรรณนิมิตได้ลงนามเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ. ศ. 2562 ตกลงเรื่องตลอดระยะเวลาหนึ่งปีข้างหน้า รัฐบาลไต้หวันจะมอบเงินจำนวน 8 หมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐแก่แม่ตาวคลินิก เพื่อสนับสนุนการผลักดันให้เกิดการอบรมชุมชนและโครงการการรักษาพยาบาล

ดร.ซินเทีย หม่อง (Cynthia Muang) เป็นผู้ก่อตั้งแม่ตาวคลินิกและแพทย์หญิงชาวกะเหรี่ยงของพม่าคนแรก เคยได้รับ “รางวัลประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย” จากรัฐบาลไต้หวันและรางวัลเกียรติคุณอื่น ๆ จากนานาประเทศ ดร.ซินเทียได้แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อรัฐบาลไต้หวันเรื่องการให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลไต้หวันและได้แสดงความเห็นว่าจะขยายการให้บริการการรักษาพยาบาลของแม่ตาวคลินิกโดยแต่ละปีจะให้บริการการตรวจครรภ์แก่สตรีมีครรภ์จำนวน 5,000 คน และการทำคลอดทารกแรกเกิดจำนวน 2,500 คน (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 40 ของจำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมดในพื้นที่นั้น) อีกทั้งจะร่วมมือกับโรงพยาบาลท้องถิ่นยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลของชาวบ้านและแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าวในปีนี้จะใช้ในการก่อสร้างศูนย์อบรมชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของแรงงานข้ามชาติในบริเวณชายแดน ซึ่งมีกำหนดการว่าจะสร้างเสร็จภายในกลางปีนี้

ผู้แทนสำนักงานฯ ดร. ถงเจิ้นหยวน ได้กล่าวในพิธีลงนามว่า ไต้หวันได้ให้ความร่วมมือและช่วยผลักดันการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลในประเทศต่าง ๆ มาโดยตลอด ในแต่ละปี จะมีองค์กรการกุศลและแพทย์พยาบาลจากไต้หวันจำนวนมากมาให้บริการด้านการรักษาพยาบาลระยะสั้นแก่ผู้คนที่อยู่ในภาคเหนือของไทยและบริเวณชายแดนไทย-พม่า สำนักงานฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อภาคเอกชนในการผลักดันการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำให้ค่านิยมมนุษยธรรมและการกุศลของไต้หวันเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของชาวโลก

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไต้หวันได้ร่วมมือกับแม่ตาวคลินิกด้านการรักษาพยาบาลและสนับสนุนโครงการการรักษาพยาบาลของแม่ตาวคลินิกมาตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งขณะนี้มูลค่ารวมของการร่วมมือของทั้งสองฝ่ายราวเกือบ 4 แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แม่ตาวคลินิกได้แสดงความเห็นว่าจะกระชับความสัมพันธ์กับสำนักงานฯ ให้มากขึ้น เพื่อให้สิ่งดี ๆ ที่รัฐบาลไต้หวันได้มอบให้กับชาวไทยเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของชาวโลกยิ่งขึ้นSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...