xs
xsm
sm
md
lg

สภาจีนผ่านกฎหมายการลงทุนของต่างประเทศฉบับใหม่ คุ้มครองการลงทุนของวิสาหกิจต่างชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สภาจีนผ่านกฎหมายการลงทุนของต่างประเทศฉบับใหม่ (ภาพเอเอฟพี)
กลุ่มสื่อต่างชาติรายงาน (15 มี.ค.) ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนจีน หรือสภานิติบัญญัติ (เอ็นพีซี) ลงมติผ่านร่างกฎหมายการลงทุนของต่างประเทศ (Foreign Investment Law) ฉบับใหม่ เพื่อสร้างความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้แก่วิสาหกิจต่างชาติ

รายงานระบุว่า กฎหมายดังกล่าวได้แก้ไขข้อกำหนดที่ไม่เป็นธรรมต่อวิสาหกิจต่างชาติ เช่น การบังคับให้ร่วมทุนกับบริษัทจีน การอุดหนุนบริษัทท้องถิ่นอย่างไม่เป็นธรรม การบังคับให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ วิสาหกิจต่างชาติยังจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับวิสาหกิจจีน อย่างไรก็ดี ยังคงหวงห้ามกิจการบางประเภทไม่ให้ต่างชาติประกอบกิจการ เช่น การข่าว การผลิตรายการโทรทัศน์ การวิจัยยีน การศาสนา และได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับกิจการบางประเภท เช่น ด้านพลังงานนิวเคลียร์ การบิน ท่าอากาศยานและด้านพลังงานน้ำมัน

กฎหมายฉบับนี้ยังห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐนำข้อมูลทางการค้าไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะการนำไปแพร่งพรายให้วิสาหกิจจีนล่วงรู้

กฎหมายดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการใน 1 ม.ค. 2563

นักวิเคราะห์เห็นว่า จีนผลักดันกฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อเป็นเครื่องมือเจรจาแก้ปัญหาสงครามการค้ากับสหรัฐฯ และลบล้างคำครหาจากฝั่งสหภาพยุโรปว่า จีนทำการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

วิสาหกิจต่างชาติหลายแห่งยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความเป็นจริงว่าจะสามารถบังคับได้มากเพียงใด และยังคงเห็นว่า บางส่วนของกฎหมายดังกล่าวเปิดช่องให้ตีความได้อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ หลายบริษัทยังไม่มั่นใจว่า กระบวนการยุติธรรมจีนจะสามารถปกป้องสิทธิของพวกเขาได้อย่างเที่ยงตรง โดยเฉพาะในกรณีพิพาทกับธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...