xs
xsm
sm
md
lg

New China Insights: มลภาวะในสิ่งแวดล้อมกระทบกับคุณภาพชีวิตของคนจีนในยุคปัจจุบันอย่างไร&?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้ชายชาวจีนในกรุงปักกิ่ง สวมหน้ากากป้องกันฯ ในวันที่มีมลพิษปกคลุม (ที่มา เอเจนซี่)
โดย ดร.ร่มฉัตร จันทรนุกุล

ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศจีน ในเมืองที่อยู่ทางเหนือในช่วงฤดูนี้อากาศจะหนาวมาก เพราะฉะนั้นจะมีเครื่องทำความร้อนจากส่วนกลางให้ ส่วนเมืองที่อยู่ตอนใต้ไม่มีเครื่องทำความร้อนจากส่วนกลาง เนื่องจากอากาศไม่จัดว่าหนาวมาก ช่วงฤดูหนาวของจีนในภาคเหนือนี้ ถือว่าเป็นช่วงที่มีมลภาวะหมอกควันในอากาศอยู่บ่อยๆ ต้องรอลมพัดมาถึงจะพัดเอาละอองฝุ่นมลภาวะกระจายออกไปได้ ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลจีนมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุที่มาของมลภาวะ ยกตัวอย่างเช่น สั่งปิดโรงงานที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในละแวกที่ใกล้ ๆ กับพื้นที่เขตเมือง ลดการใช้ถ่านหินและใช้พลังงานทดแทน จำกัดจำนวนการออกป้ายทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่เขตเมืองและเพื่อจำกัดปริมาณรถที่ออกมาในถนนโดยกำหนดวันหมายเลขทะเบียนเลขคู่เลขคี่ ลดการใช้ถุงพาสติก เป็นต้น

ถึงแม้ว่าจีนจะมีความพยายามลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในอากาศ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นงานที่ยากและต้องใช้เวลาอีกสักระยะเลยทีเดียว ในช่วงหน้าหนาวของในปักกิ่งและมณฑลเหอเป่ย มลพิษหมอกควันจะมากและบ่อยเป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าภายในสองปีที่ผ่านมาจำนวนวันที่มีมลภาวะในอากาศจะลดลง แต่ก็ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างมาก เวลาที่มีมลพิษในอากาศหนัก ๆ จะมีประกาศหยุดโรงเรียน เพราะมลภาวะในอากาศไม่ใช่เพียงแค่เข้าไปในร่างกายทางการหายใจเท่านั้น แต่ยังสามารถทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปในกระแสเลือดได้

กรมอุตุนิยมวิทยาจีนจะมีการแจ้งปริมาณมลภาวะล่วงหน้าให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ ในประกาศเตือนทุกครั้งที่ออกจะมีเนื้อหาว่า "ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เด็ก คนชราภาพและคนที่มีโรคทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน ประชาชนทั่วไปหากทำได้ให้หลีกเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน" แต่ในความเป็นจริงนั้นยากนักที่ประชาชนจะไม่ออกจากบ้าน คนส่วนใหญ่ยังคงต้องออกไปทำงานใช้ชีวิตตามปกติ

จากการประกาศตัวเลขปี 2011 เกี่ยวปริมาณมลภาวะในสิ่งแวดล้อมจีนที่ถูกปล่อยออกมามีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซต์ 18.6 ล้านตัน ควันและฝุ่น 11.6 ล้านตัน ฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรม 11.8 ล้านตัน ถือว่าจีนกำลังประสบปัญหามลภาวะในอากาศในสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก เมืองส่วนใหญ่ทั่วประเทศมีมลพิษในอากาศเกินกว่ามาตรฐานและเมืองทั้งหมดในจีนมีอยู่ 40% ที่กำลังประสบภาวะมลพิษขั้นรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นเมืองทางเหนือ ตะวันออกและตะวันตกเฉียงเหนือ

ทีนี้เรามาดูตัวร้ายของมลพิษในอากาศ PM2.5 เป็นฝุ่นละอองอานุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมโครกรัม ฝุ่นละอองชนิดนี้จะลอยตัวต่ำอยู่ในอากาศหากว่ามีปริมาณมาก ก็จะมีผลกระทบต่อระยะการมองเห็นเหมือนอย่างกับหมอกลงได้ ความร้ายกาจของ PM2.5 นี้เป็นเพราะอานุภาคเล็กมาก และยังนำพาเชื้อโรค โลหะหนักและไวรัสต่าง ๆ ได้อีกด้วย ดังนั้นการสูดอากาศที่มีมลภาวะ PM2.5 จะเข้าไปถึงถุงลมปอดได้เลย แค่ขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้ หากได้สูบเข้าไปสะสมเป็นปริมาณมากอาจจะเกิดอาการขาดอ็อกซิเจนได้

ในปี 2012 องค์การยูเนสโก้ประกาศว่า มีประชากรที่เสียชีวิตจากมลพิษอานุภาคเล็ก PM2.5 นี้มากถึงปีละสองล้านคน และจากรายงานของวิจัยของอเมริกากล่าวว่ามลพิษในอากาศนี้จะทำให้มนุษย์อายุสั้นลง 5 ปี

ต่อมาในปี 2013 องค์กรอนามัยโลกฟันธงว่า PM2.5 เป็นต้นตอของการเกิดโรคมะเร็ง และหากปริมาณ PM2.5 เพิ่มขึ้นทุก 10μg/m³ จะทำให้ความเสี่ยงของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4% คนที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 6% หากวันที่มีมลภาวะสูงและออกจากบ้าน กลับมาควรเปลี่ยนเสื้อผ้าในทันที ล้างหน้า ล้างจมูกโดยทันที และควรที่จะอาบน้ำ สระผมในทันทีเช่นกัน

จากที่ผู้เขียนกล่าวไปจะเห็นได้ว่าความน่ากลัวของมลภาวะสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในอากาศที่จีนกำลังประสบนี้น่ากลัวอย่างยิ่ง คนสูงอายุจีนจำนวนมากที่มีฐานะเลือกที่จะไปซื้อบ้านอีกหลังอยู่ทางใต้ เช่น ไห่หนานหรือที่ต่างประเทศเพื่อเป็นที่พักผ่อนในช่วงฤดูหนาว แต่ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ในเมืองอย่างเช่นในปักกิ่ง เหอเป่ย คงหลีกเลี่ยงได้ยาก ทำได้แค่ป้องกันใส่ที่ปิดจมูกแบบพิเศษที่ถูกผลิตออกมาเพื่อป้องกันมลพิษอานุภาคเล็ก PM2.5

ประชากรจีนส่วนใหญ่มีความหวาดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต สุขภาพถูกคุกคาม โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุและเด็ก ในช่วงสามปีที่ผ่านมา เครื่องกรองอากาศขายดีมากในประเทศและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่จีนกำลังเติบโตทางเศรษฐกิจก็ต้องมีสิ่งที่ต้องแลกมา มลภาวะคือผลของการเติบโตทางอุตสาหกรรม ความต้องการของมนุษย์ที่มีมากขึ้นต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น คนจีนทุกวันนี้ในขณะที่เงินในกระเป๋ามีมากขึ้น แต่ความรู้สึกถึงความปลอดภัยในด้านสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตกลับลดน้อยลง ประชาชนหดหู่แต่ก็ไม่มีทางเลือก และถึงแม้ว่ารัฐบาลพยายามที่จะลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมลง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกับประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก

Green energy เป็นแนวทางการพัฒนาใหม่ของจีน จีนต้องการอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมหนักอย่างรวดเร็ว หนทางยังอีกยาวไกล อีกสิบปีข้างหน้าจีนจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างเด็ดขาดหรือไม่ อาจจะต้องรอดูกันยาวๆ
นักเรียนในปักกิ่ง เดินแถวใส่ผ้าปิดจมูกในวันที่อากาศเป็นพิษ (ที่มา เอเจนซี่)
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...