xs
xsm
sm
md
lg

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยและจีน” โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ (ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม) และ ผศ.ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดำเนินรายการโดย ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล (ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*หมายเหตุ - การเข้าฟังบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจกรุณาโทรศัพท์สอบถามและจองที่นั่งล่วงหน้าที่ โทร. 0-2071-1009 หรือส่งรายชื่อได้ที่ arsom.siam@gmail.com หรือ Facebook : อาศรมสยาม-จีนวิทยา ในวันและเวลาราชการ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...