xs
xsm
sm
md
lg

จีน-อาเซียน ตกลงจัดทำ “วาระ 2030” เพื่อพัฒนาคู่หุ้นส่วนเชิงยุทศาสตร์จีน-อาเซียนสู่ระดับก้าวหน้าใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนครั้งที่ 23 ณ เมืองกุ้ยหยาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นาย หลิว เจิ้นหมิน และ เลขาธิการประจำกระทรวงต่างประเทศแห่งสิงคโปร์ นายชี วี เคียง เป็นประธานร่วมในการประชุมฯ (ภาพ เอเจนซี จีน)
MGR ONLINE กุ้ยหยาง—จีน-อาเซียน ตกลงจัดทำ “วาระ 2030” เพื่อพัฒนาความร่วมมือคู่หุ้นส่วนทางยุทศาสตร์จีน-อาเซียนสู่ระดับก้าวหน้าใหม่ นาย หลิว เจิ้นหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงต่อผู้สื่อข่าวหลังการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 23

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนครั้งที่ 23 จัดขึ้น ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว เมื่อวันที่ 19 พ.ค. โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นาย หลิว เจิ้นหมิน และ เลขาธิการประจำกระทรวงต่างประเทศแห่งสิงคโปร์ นายชี วี เคียง (Chee Wee Kiong) เป็นประธานร่วมในการประชุมฯ

ระหว่างแถลงต่อที่ประชุมข่าว นายหลิวกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า “วาระ 2030” สำหรับคู่หุ้นส่วนเชิงยุทศาสตร์จีน-อาเซียน (ASEAN China Strategic Partnership)นี้ จะกำหนดแผนความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความร่วมมือไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและครอบคลุมสมบูรณ์มากขึ้น” หลิว กล่าว

ในขั้นตอนต่อไปของการดำเนินการเพื่อผลักดันวาระ2030… เมื่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่ากระทรวงต่างประเทศและผู้นำประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ชาติ รับรอง “วาระ 2030” เจ้าหน้าที่สองฝ่ายก็จะเตรียมการความริเริ่มฯ และประกาศ“วาระ 2030”อย่างเป็นทางการในปีหน้า 2018 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 15 ปี แห่งการจัดตั้งคู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน

หลิวกล่าวว่าจีนมีแผนยกระดับคู่หุ้นส่วนอาเซียน โดยประสานความร่วมมือภูมิภาคอาเซียนกับความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและสร้างความเชื่อมโยงที่ลงลึกมากขึ้น

ในการดำเนินความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง จีนได้ให้ความสำคัญอันดับต้นๆแก่กลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมๆกับสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ เออีซี (AEC)

ขณะนี้มีสัญญาณลัทธิคุ้มครองทางการค้ากำลังแผ่ขยายอีกครั้ง จีนและอาเซียนจะต้องจับมือกัน สร้างโลกาภิวัตน์ที่แข็งแกร่ง ผลักดันความร่วมมือภายในภูมิภาคที่ลงลึก และบูรณาการภายในภูมิภาคที่ก้าวหน้า

ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ยังได้ทบทวนความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายที่ดำเนินมายาวนานกว่า 25 ปี เมื่อปีที่แล้วมีการฉลองวาระครบรอบ 25 ปีแห่งการจัดตั้งการเจรจาจีน-อาเซียน ขณะนี้ความสัมพันธ์คู่หุ้นส่วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย ที่สำคัญวิธีการจัดการข้อแตกต่างต่างๆได้พัฒนาสู่ความมีเหตุมีผลมากขึ้น อันเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งในการสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาในอาณาบริเวณ

ความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย ได้ยังผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในประเทศจีนและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมประมาณ 2,000 ล้านคน ทั้งนี้การค้าระหว่างจีนและอาเซียนในปี 2016 ทะยานสูง 452,200 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของภูมิภาค

ด้านนาย ชี วี เคียง ประธานร่วมของการประชุมฯ กล่าวว่า “จีน-อาเซียน ย้ำคำมั่นสัญญาที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สองฝ่ายได้กำหนดไว้ คือ การขยายการค้าการลงทุน 2 ทาง ให้มีมูลค่าสูง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และ 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับภายในปี 2020

“ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรองการผลักดันความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค (regional connectivity) จะช่วยพัฒนาคู่หุ้นส่วนอาเซียน-จีน ก้าวหน้าไปไกล และมีการถกเถียงถึงการประสานความร่วมมือกับความริเริ่มอื่นๆ อาทิเช่น ความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง บูรณาการเศรษฐกิจอาเซียน และแผนแม่บทสำหรับความเชื่อมโยงอาเซียน (Master Plan for ASEAN Connectivity)

นอกจากนี้ จีน-อาเซียนได้กำหนดให้ ปี 2017 เป็น “ปีแห่งความร่วมมือการท่องเที่ยว อาเซียน-จีน” (ASEAN-China Year of Tourism Cooperation) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชน

ปีที่แล้ว (2016) กลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนและจากกลุ่มประเทศอาเซียน เดินทางไปเยือนและท่องเที่ยวยังดินแดนระหว่างกัน มีจำนวนมากถึง 38 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยวจีน 27 ล้านคน

กลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ยังได้แสดงความยินดีกับการประชุมสุดยอด หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ (Belt and Road Forum for International Cooperation) ที่เพิ่งผ่านพ้นไป และกล่าวว่าความริเริ่ม หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางนี้ จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือภายในอาณาบริเวณและการพัฒนา ดังนั้นจึงหวังว่าจะมีการผลักดันความริเริ่ม หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง และแผนการพัฒนาอาเซียน ให้มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาใหม่ๆ

ทั้งนี้ อาเซียน มีชื่อเต็มว่า ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวีนออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1967 โดยปีนี้เป็นปีครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนม่าร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...