xs
sm
md
lg

แนวคิดว่าด้วยชีวิตและความตายในวัฒนธรรมจีน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

มนุษย์หลายยุคหลายสมัยแสวงหาวิธีเพื่อการมีชีวิตเป็นอมตะ แต่ไม่ว่าจะเกิดในชั้นวรรณะหรือวัฒนธรรมใด ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วัฒนธรรมและความเชื่อที่หลากหลายของชาวจีนส่งผลต่อแนวคิดหรือมุมมองเรื่องชีวิตและความตาย หนึ่งในนั้นคือแนวคิดเรื่องความตายของลัทธิหรูหรือขงจื๊อที่ค่อยๆ ซึมซับจนกลายเป็นแนวคิดหลักของวัฒนธรรมจีน และได้หยั่งรากลงในจิตใจของคนจีนซึ่งอยู่คู่กับสังคมที่เชิดชูลัทธิหรูมาช้านาน

ลิงค์ ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับเต็ม

อ่าน จดหมายข่าวอาศรมสยาม-จีนวิทยา


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...