xs
xsm
sm
md
lg

‘เนียลสัน เฮส์’ ฉลอง 150 ปี จับมือนักเขียนไทย-เทศ แลกเปลี่ยนความคิด-ยกระดับวรรณกรรมไทยสู่สากล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“สมาคมหอสมุดเนียลสัน เฮส์” ฉลองครบรอบ 150 เชิญนักประพันธ์จากนานาชาติที่ได้รับรางวัลชั้นนำต่างๆ ประกาศความพร้อมจัดเทศกาลวรรณกรรม “Neilson Hays Bangkok Literature Festival” (เทศกาลวรรณกรรม เนียลสัน เฮส์) ครั้งแรกในประเทศไทย หวังใช้เป็นเวที ส่งเสริมการอ่านหนังสือ และเพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักประพันธ์ชาวไทย พร้อมผลักดันวรรณกรรมไทยสู่ระดับสากล


นลิน วนาสิน แห่ง“สมาคมหอสมุดเนียลสัน เฮส์” กล่าวว่า “สมาคมหอสมุดฯ” ฉลองครบรอบ 150 ปีในปีนี้ จึงร่วมกับ “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (OCAC) มีแนวคิดจัด เทศกาลวรรณกรรม เนียลสัน เฮส์ นับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดโดยสมาคมหอสมุดเนียลสัน เฮส์ ใน วันเสาร์ ที่ 16 และวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนอกจากจะมีการปาฐกถา และการเสวนาโดยนักเขียนแล้ว ยังจะมีกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ เช่น ตลาดและเวิร์คชอปศิลปะและงานฝีมือ และ การฉายภาพยนตร์ เป็นต้น

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักเขียนชื่อดังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 25 คน ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ระดับประเทศและภูมิภาค ที่จะมาร่วมพูดคุย, ปาฐกถาเสวนา, อ่านบทกวี และสัมภาษณ์ในแง่มุมต่างๆ ด้านวรรณกรรม

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ ต้องการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายระหว่างนักเขียนไทยและนักเขียนในแถบภูมิภาคอาเซียนกับนักเขียนนานาชาติระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมด้านวรรณกรรมและการอ่านของคนไทย เพื่อใช้เป็นเวทีในการแสดงออก แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิด ในรูปแบบของการปาฐกถา และการเสวนา เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ในด้านวรรณกรรมและสารคดี เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ที่จะใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานเขียนวรรณกรรมไทย โดยคาดหวังว่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเขียนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนไทย และนักวาดภาพประกอบหนังสือ รวมถึงผู้ที่สนใจในด้านวรรณกรรม

ทั้งนี้ ยังได้มีการเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อิทธิพล คุณปลื้ม และ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ในฐานะเป็นผู้ที่สนับสนุนด้านวรรณกรรมไทยและอาเซียน และดำรงตำแหน่งประธาน-คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแก่นักเขียนทั่วภูมิภาคอาเซียน และเป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวรรณกรรมภาษา และหนังสือในประเทศไทย

นอกจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้ว เทศกาลวรรณกรรมเนียลสัน เฮส์ ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย, สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย, ห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย, ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ, Southeast Asian Writers Award (S.E.A Write Awards), สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, Bangkok Edge, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, กลุ่มบริษัท พรีเมียร์, ธนาคารกสิกรไทย, สมาคมสโมสรอังกฤษ, สายการบินแอร์เอเชีย, เดอะไวน์ การาจ, นิตยสาร a day, โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ,โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม จากสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปี 2561 พบว่าคนไทยใช้เวลาในการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 80 นาทีต่อวัน โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ มีการอ่านหนังสือมากที่สุด หรือ 92.9% ภาคกลาง 80.4% ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75% และภาคใต้ 74.3% ขณะที่พฤติกรรมการอ่านหนังสือผ่านทางแพลตฟอร์มหนังสือเล่ม 88% และอ่านหนังสือในแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 75.8% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สะท้อนให้เห็นว่าหนังสือยังคงมีอยู่ (ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park)กำลังโหลดความคิดเห็น...