xs
xsm
sm
md
lg

คนดังนักสร้างสรรค์จับมือศิลปินชนเผ่า อวดผลงาน “ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ส 2018”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธาน “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเอง” ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สานต่อโครงการ ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ส 2018 (DoiTung & Friends 2018) เชิญนักสร้างสรรค์ชื่อดัง มาออกแบบผลิตภัณฑ์พิเศษร่วมกับศิลปินชนเผ่าดอยตุง เน้นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมจากคนดอยมาสู่คนเมือง สะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุ่นใหม่ เข้าถึงง่าย และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวงานฝีมือและการสืบสานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดงานเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางเซเลบริตีร่วมงานคับคั่ง ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล, คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา และพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
ปีนี้ได้ 4 นักสร้างสรรค์คนดัง พลพัฒน์ อัศวะประภา, สมบัษร ถิระสาโรช, กุลวิทย์ เลาสุขศรี และ ณฐพร เตมีรักษ์ มาช่วยเป็นตัวแทนโครงการในการทำงานร่วมงานกับศิลปินชนเผ่าดอยตุง ออกแบบผลงานสุดพิเศษที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในเมืองได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ดีไซน์พิเศษกว่า 30 ชิ้น โดยจะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปสนับสนุนการ “ปลูกคน” ให้พึ่งพาตนเองได้ตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สนใจร่วมชมสินค้าในโครงการ ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ส 2018 ได้วันนี้-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ส ป๊อป อัพ สโตร์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
กุลวิทย์ เลาสุขศรี, ณฐพร เตมีรักษ์, สมบัษร ถิระสาโรช และพลพัฒน์ อัศวะประภา
วลัยทิพย์ พิริยะวรสกุล, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์ และพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ณัฎฐวรรณ ตันหยงมาศ, สลิล ล่ำซำ และทิพย์สุดา ศิริกุล
ผาณิต ลิ้มสวัสดิ์วงศ์, อิศวรา กูรมะโรหิต, มิลินทร์ เทพาคำ
กิ๊ป สุสังกรกาณจน์ และ ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล
ศรีวรา อิสสระ, ทอสี สวัสดิ์-ชูโต และกรัชเพชร อิสสระ
ณัฐนันท์ สหวัฒน์ และภัทท สหวัฒน์
ชนเผ่าดอยตุงร่วมงานกำลังโหลดความคิดเห็น...