xs
sm
md
lg

MBK กรุ๊ป สร้างความฟิตให้สังคมสูงวัย ในวันผู้สูงอายุสากล

เผยแพร่:


>>รับสังคมสูงวัย...เอ็ม บี เค กรุ๊ป ชวนสร้างชุมชนฟิตแอนด์เฟิร์ม ในกิจกรรมเพื่อชุมชน ‘เฮลท์ตี้ ปิ่นโต : กิน สร้าง สุข’ เพราะในทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็น “วันผู้สูงอายุสากล” เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก

โดยในประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่ปี 2548 และมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากสิงคโปร์ โดยมีการประเมินว่าปี 2561 เป็นปีแรกที่มีประชากรผู้สูงอายุจะมากกว่าวัยเด็กหลายแสนคน และจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564 ซึ่งถึงตอนนั้น ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยมีประชากรสูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมด และตั้งแต่ปี 2579 จะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ 30 % หรือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป เล็งเห็นว่าหากตัวผู้สูงวัยรวมทั้งครอบครัวและผู้ใกล้ชิดเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมของผู้สูงอายุ และดูแลเอาใจใส่มากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวเข้าสู่วัยชราได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

ล่าสุด “เอ็ม บี เค กรุ๊ป” ร่วมกับ “ข้าวถุงมาบุญครอง” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือ ส่งต่อความแข็งแรงให้ชุมชนปทุมวัน จัดกิจกรรม “เฮลท์ตี้ ปิ่นโต : กิน สร้าง สุข” ชวนสร้างชุมชนฟิตแอนด์เฟิร์มรับสังคมสูงวัย ดึงนักโภชนาการชื่อดังแนะเคล็ดลับโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมเชฟกระทะหล่อจัดเวิร์คช็อปเสิร์ฟเมนูดีต่อใจย้ำแนวคิดความสุขของทุกวัยiHealthy
iHealthy Hospital
กำลังโหลดความคิดเห็น...