xs
xsm
sm
md
lg

คาดยื่น สคร.วันนี้ ตั้ง รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ คุม อสมท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากการประชุมของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ซึ่งกระบวนการสรรหาต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุณสมบ้ติมาตรฐานสำหรับกรรมกาารและพนักงานรัฐวิสหากกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนจากนี้ไปจะต้องยื่นเรื่องให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะยื่นภายในวันนี้ (21 กรกฎาคม 2564)

รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ เป็นรองศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 44 โดยได้รับราชการจนได้ยศ พ.ต.ท. ก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นนักวิชาการที่นิด้า
กำลังโหลดความคิดเห็น...