xs
xsm
sm
md
lg

หอการค้าจังหวัดนครพนม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 มี ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.ฯ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม,สมาคมไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย,สมาคมพ่อค้าฯ,สมาคมไทย-เวียดนามฯนครพนม,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครพนม,การท่องเที่ยวและกีฬาฯ(ทกจ.ฯ),สมาคมนักข่าวฯ,ศุลกากร,ตำรวจภูธรฯ,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม.ฯ),ตำรวจท่องเที่ยว,คลังจังหวัดฯ,สภาทนายความฯนครพนม,ฯลฯ เข้าร่วมประชุม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวบรรยายทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม
นายสมนามฯได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ว่า หอการค้าจังหวัดนครพนม เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2529 มีอายุถึงวันนี้ 33 ปีและ มีคณะกรรมการบริหารที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน 17 ชุด และมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 30 ท่าน สมาชิกปัจจุบัน จำนวน 414 ราย มีภารกิจหลักในด้านเศรษฐกิจ ประสานให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน โดยหอการค้าฯมีส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศชาติ คอยให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่หอการค้าไทย มีกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกร ประชาชนทั่วไป พ่อค้า นักธุรกิจ ยิ่งในส่วนของจังหวัดชายแดนอย่างนครพนม ที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ บนเส้นทางการค้าสายใหม่สูประเทศลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

“จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชน จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ในเรื่องเศรษฐกิจในจังหวัดเรา จึงจะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของเอกชนทุกองค์กร ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าองค์กรภาคเอกชน คณะกรรมการบริหารหอการค้า ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ สื่อมวลชน และสมาชิกหอการค้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.รายงานกิจกรรมหอการค้าฯประจำปี 2562
2.เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 และข้อบังคับหอการค้าจังหวัดนครพนม 3.ให้สมาชิกรับรองงบดุลฯประจำปี 2562 และ
4.เพื่อพบปะกับสมาชิกหอาการค้าฯ พร้อมตอบข้อซักถามของสมาชิกตลอดจนผู้สนใจทั่วไป” นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม กล่าว

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ได้กล่าวบรรยายเรื่อง”นครพนมกับบทสรุปอันทรงคุณค่า”แก่ผู้เข้าประชุมแล้ว ทางหอการค้าฯได้จัดพิธีมอบดอกกุหลาบแดง ซึ่งเป็นสีตัวแทนของความรักแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องจากในวันที่ 1 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ จะต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เวลาสองปีช่างเร็วเหลือเกิน เพราะ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ผลักดันสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ชาวจังหวัดนครพนมไว้มากมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น...