xs
xsm
sm
md
lg

วิกฤตโควิด-19 โอกาสทองของข้าวไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วิกฤตไวรัสโควิด-19 ระบาดทั่วโลก มีคนติดเชื้อนับล้าน เสียชีวิตหลายหมื่นคนในขณะนี้ ความต้องการอาหารกลับสูงขึ้นจากการกักตุนของประชาชนที่หวั่นวิตกต่อสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ขณะที่ภาวะการผลิตลดลงจากสภาพอากาศร้อนแห้งแล้งเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว


สถานการณ์อาหารในระดับประเทศไม่ต่างกัน ประเทศที่มีผลผลิตไม่เพียงพอต้องเร่งสั่งซื้ออาหารไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านอาหาร เช่น มาเลเซีย ซึ่งผลิตข้าวไม่พอกินอยู่แล้ว ต้องเร่งซื้อข้าวล่วงหน้ามากขึ้น แม้ราคาข้าวจะสูงขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนมีข้าวกิน


หนักกว่านั้น ประเทศผู้ผลิตบางรายยังออกมาตรการห้ามส่งออกด้วยซ้ำ เช่น เวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นของโลกห้ามส่งข้าวออก รัสเซียก็เช่นกันห้ามส่งออกข้าวสาลี วัตถุดิบที่จะผลิตเป็นแป้งอาหารของชาติตะวันตก เพราะล้วนกังวลต่อสถานการณ์เชื้อวิกฤตไวรัสโควิดเช่นกัน


“เป็นโอกาสดีของประเทศไทย” ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าว โอกาสดีที่ว่าไม่เพียงแต่มีความต้องการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น แต่ระดับราคาข้าวเองพลอยปรับตัวสูงตามด้วยตามกลไกตลาดในยามที่ความต้องการสูง ผลผลิตมีจำกัด


“เราพิจารณาอยู่ 2 ประเด็น อย่างแรก ขอให้มีปริมาณฝน โดยเฉพาะต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมมาแต่เนิ่นๆ สำหรับเกษตรกรได้ทำนาปี คาดหมายว่าจะทำนาปีกัน 60 ล้านไร่ อย่างที่สอง สทนช.จะเร่งดำเนินมาตรการรองรับฤดูฝน หากปริมาณฝนมากต้องไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วม สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวซึ่งปลูกกันในที่ราบและที่ลุ่มต่ำ โดยเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการล่วงหน้า” เลขาธิการ สทนช.กล่าว


ดร.สมเกียรติกล่าวว่า หน่วยงานเกี่ยวข้องกับข้าวกำลังเตรียมการประชุมเพื่อหารือเรื่องการผลิตข้าวในฤดูนาปีที่จะถึง และคงหยิบยกสถานการณ์และราคาข้าวในตลาดโลกขึ้นมาหารือด้วย เพราะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการผลิตและขายข้าวได้ราคาดี


สำหรับฤดูแล้งที่ผ่านมา แม้โดยรวมของประเทศไทยจะมีปัญหาขาดแคลนน้ำ หลายแห่งต้องประกาศงดทำนาปรัง แต่ในบางพื้นที่ก็สามารถทำนาปรังได้ เนื่องจากมีปริมาณน้ำต้นทุนสมบูรณ์ อาทิ ลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งนอกจากดูแลพื้นที่ในลุ่มน้ำแม่กลองแล้ว ยังสามารถเผื่อแผ่น้ำต้นทุนให้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้ถึง 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มน้ำลำปาวที่เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำต้นทุนสูงจากอิทธิพลของพายุโพดุลเมื่อปลายฤดูฝนปี 2562 และลุ่มน้ำนครนายกหรือเขื่อนขุนด่านปราการชล


พร้อมกันนั้น ดร.สมเกียรติยังปฏิเสธข่าวลือเรื่องน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2563 เหมือนกับปี 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัย โดยกล่าวว่าเป็นข้อมูลการพยากรณ์เก่าของนักวิชาการบางคนเคยทำนายไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2558 หรือ 5 ปีก่อน ซึ่งทุกวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่พยากรณ์ได้ยาวนานล่วงหน้าขนาดนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข่าวลือน้ำท่วมใหญ่ดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...