xs
xsm
sm
md
lg

สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงพุ่ง ขับเร็วยังเป็นสาเหตุหลัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนกันยายน 2562 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 736 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 120 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 610 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,109 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 11% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1%บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 6% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 23%

ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 72% (532 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 7% (48 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 5% (39 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (26 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 67% (494 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 12% (91 ครั้ง) และลาดชัน 5% (37 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 39% (435 คัน) รถยนต์นั่ง 28% (311 คัน) และรถจักรยายนต์ 11% (117 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 21% กรุงเทพฯและปริมณฑล 17% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16%
นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 9 บางปะอิน – คลองพระยาสุเรนทร์ จำนวน 37 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและ ผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...