xs
xsm
sm
md
lg

BEM รับรางวัลองค์กรดีเด่น Thailand Energy Awards 2019

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) นำโดยคุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลองค์กรดีเด่น Thailand Energy Awards 2019 ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง ในการประหยัดพลังงานในระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

สำหรับรางวัลที่ได้รับนั้น BEM มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง BEM มุ่งมั่นศึกษาและนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับการให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการใช้พลังงาน นอกจากนี้ BEM ยังดำเนินการป้องกันและควบคุมมลพิษ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รถไฟฟ้า MRT เป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้น ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ยังถือได้ว่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...