xs
xsm
sm
md
lg

กทท.สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์พระราชา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้องค์กรมีส่วนในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งทางน้ำนั้น การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ดำเนินโครงการสร้างฝายตามศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการ “ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน กทท.ได้ร่วมสร้างฝายและสนับสนุนงบประมาณการสร้างฝายจำนวน 11 ฝาย ณ อ.เกาะคา จ.ลำปาง อ.เมือง อ.พิชัย และ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ รวมเป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาท ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรด้านการขนส่งทางน้ำประกอบด้วย กรมศุลกากร บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด และสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

โครงการ “ฅน..เก็บน้ำให้แผ่นดิน” เป็นโครงการที่ กทท.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดที่ว่า กทท.เปรียบเสมือนคนปลายน้ำที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยาในการประกอบธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน กทท.จึงเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ต้นน้ำและตั้งใจที่จะแสดงความรับผิดชอบของคนปลายน้ำที่มีต่อคนต้นน้ำ โดยการสืบสานและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างฝายตามศาสตร์พระราชา และสร้างพันธมิตรจิตอาสาจากทุกภาคส่วนมาร่วมดำเนินโครงการในพื้นที่ 10 จังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นต้นน้ำเจ้าพระยา โดยได้เริ่มสนับสนุนการสร้างฝายครั้งแรกในปี 2559 ที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ปี 2560 ที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน อ.ทองแสนขัน และ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ปี 2561 ที่ อ.ลอง จ.แพร่ และ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำว่าจะให้การสนันสนุนโครงการ “ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ในทุกด้าน เนื่องจากฝายเหล่านี้ช่วยเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ไฟป่า ดินโคลนถล่ม ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและระบบนิเวศให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังช่วยพลิกฟื้นชีวิตให้แก่ชาวบ้าน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกลับคืนสู่คนในพื้นที่ สมดังพระราชดำรัส “สร้างฝาย ได้มากกว่าน้ำ” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างแท้จริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...