xs
xsm
sm
md
lg

ชง 3 ข้อเสนอยื่น “สนธิรัตน์” เร่งรัดส่งเสริมรถ EV

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทยเสนอแนวทาง 3 ข้อให้ รมว.พลังงาน เพื่อเร่งรัดปรับนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหวังไม่ให้ไทยเสียโอกาสในอนาคต พร้อมทั้งเสนอตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์แห่งชาติดูแล


นายสมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (16 ต.ค.) กลุ่มเครือข่ายฯ ได้เข้าพบนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และคณะ เพื่อขอให้เร่งรัด ปรับนโยบาย มาตรการในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบบูรณาการโดยตรง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนสามารถเตรียมความพร้อมการรองรับที่จะมีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ โดยเร็ว อีกทั้งยังจะไม่ทำให้เสียโอกาสอนาคตของประเทศด้วย โดยกระทรวงพลังงานก็เห็นด้วยและพร้อมรับไว้พิจารณา

สำหรับแนวทางที่นำเสนอทั้ง 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. การเร่งรัดและปรับนโยบาย แผนงาน และมาตรการต่างๆ ของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปในเชิงรุก ปรับเวลา แผนส่งเสริมให้รวดเร็วขึ้น ในทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการใช้พลังงานของโลก 2. จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบแบบบูรณาการโดยตรง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แผนงานเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งจัดทำโรดแมปควบคุม กำกับดูแล และประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3. การจัดให้มีการเตรียมการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในระยะเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานครั้งสำคัญ โดยมีแผนงานต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนแผนทางอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สอดคล้องสภาวะของโลกในระยะยาว ตลอดจนการจัดทำแผนเตือนล่วงหน้าของภาครัฐและเอกชนในการให้ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงทันเหตุการณ์แก่ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ตลอดจนธุรกิจต่อเนื่องที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกหน่วยงาน ควรจะมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ โดยมีระดับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปได้

นอกจากนี้ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลควรจะจัดหาให้มีเพียงพอ โดยเฉพาะสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ที่ปัจจุบันยังมีไม่มากเพียงพอทำให้หลายฝ่ายไม่มั่นใจในการที่จะผลิตจำหน่ายและใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดโรงงานแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญราว 30% ของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน, โรงประกอบรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมาตรการอื่นๆ อาจจะยังไม่จูงใจพอ หรืออาจล่าช้าเกินไป

กอปรกับไทยมีข้อตกลง FTA กับจีน ทำให้การนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าจากจีนไม่ต้องเสียภาษีการนำเข้า ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ราคายานยนต์ไฟฟ้าจากจีนต่ำกว่าประเทศอื่นๆ และคาดว่าราคารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนจะถูกลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจรถยนต์ขนานใหญ่ รวมถึงจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...