xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์”คิกออฟจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว 9.4 พันล้านบาท ชาวนา 3.49 แสนครัวเรือนรับทรัพย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“จุรินทร์”ปลื้มใช้เวลาแค่ 90 วัน นับจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภา สามารถคิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวให้ชาวนารอบแรก 3.49 แสนครัวเรือน งบประมาณ 9,400 ล้านบาท เผยข้าวเปลือกเจ้าได้ส่วนต่างตันละ 2,469.64 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 783.45 บาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานกดปุ่มคิกออฟจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับชาวนาทั้งประเทศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า เป็นการจ่ายส่วนต่างให้กับชาวนาผู้ปลูกข้าวรอบแรก ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนวันที่ 16 ต.ค.2562 จำนวน 349,000 ครัวเรือน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9,400 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินโครงการ เพราะใช้เวลานับตั้งแต่รัฐบาลแถลงโครงการประกันรายได้ต่อรัฐบาลจนถึงวันนี้เพียงแค่ 90 วัน ก็สามารถจ่ายเงินส่วนต่างรอบแรกได้แล้ว

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2562 โดยประกันรายได้ข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน ได้ดำเนินการจ่ายเงินงวดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2562 ข้าวเป็นตัวที่ 2 จ่ายส่วนต่างวันที่ 15 ต.ค.2562 และยางพารา ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินงวดแรกได้วันที่ 1-15 พ.ย.2562 ส่วนมันสำปะหลังและข้าวโพด อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการ ขณะที่สินค้าเกษตรอื่นๆ จะมีมาตรการดูแลตามความเหมาะสม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติเห็นชอบกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ในงวดที่ 1 กำหนดราคากลางอ้างอิงข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 16,723.09 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 15,651.05 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,530.36 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,216.55 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,926.86 บาท ซึ่งจากราคาอ้างอิงดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างข้าวเปลือก 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,469.64 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 783.45 บาท ส่วนอีก 3 ชนิด ราคาสูงเลยเพดานของราคาประกัน จึงไม่มีการจ่ายชดเชย


กำลังโหลดความคิดเห็น...