xs
xsm
sm
md
lg

“สราวุธ” ยันไม่ยุบหมวดทางหลวง-งานด่วนเร่งเวนคืนมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า นโยบายเร่งด่วนขณะนี้คือ การแก้ปัญหางานที่ล่าช้า เช่น การเวนคืนที่ดินมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งมีผลทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไปด้วย และปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 อันเนื่องจากการก่อสร้าง และการใช้ยางพาราในการก่อสร้างและใช้ในอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น

นอกจากนี้ อีกนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การบริหารด้านบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะยังมีปัญหา เนื่องจากกรมฯ มีภารกิจมาก จนลืมในเรื่องการสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงาน ซึ่งอาจจะทำให้ผลงานที่ออกมายังมีประสิทธิภาพไม่มากพอในบางเรื่อง

โดยเฉพาะกรณีที่ก่อนหน้านี้กรมฯ เคยมีนโยบายที่จะยุบหมวดทางหลวงเพื่อโอนบุคลากรไปสู่กรมการขนส่งทางรางที่เพิ่งจัดตั้ง ทำให้กรมฯ มีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างในส่วนหมวดทางหลวง โดยปรับลดหมวดที่ เนื้องานอาจจะซ้ำซ้อน ซึ่งทำให้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคนทำงานเกิดความไม่มั่นใจขาดขวัญกำลังใจ

นายสราวุธกล่าวว่า นโยบายขณะนี้จะไม่มีการยุบหมวดทางหลวงแล้ว และจะยิ่งให้ความสำคัญต่อคนทำงานในทุกระดับ โดยเฉพาะหมวดทางหลวง ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่สำคัญและเป็นหน้าตาของกรมฯ เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

“โครงสร้างกรมฯ ยังเหมือนเดิม แต่จะปรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมจะไปจัดระเบียบระดับกองต่างๆ ส่วนกลางบางงานสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ อาจจะลดการทำงานของคนลงได้ เพื่อเกลี่ยคนในส่วนกลางไปเสริมส่วนที่ขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะหมวดทางหลวง เป็นส่วนงานที่เผชิญกับประชาชน แก้ปัญหาน้ำท่วม ซ่อมบำรุง คนกรมทางต้องให้ทำงานด้วยใจ ไม่ใช่ทำเพราะถูกสั่ง” อธิบดีกรมทางหลวงกล่าว

สำหรับหมวดทางหลวงนั้น มีหน้าที่หลักๆ คือ ทุกๆ วันจะทำการตรวจสภาพถนน ตั้งแต่ผิวลงทาง ไหล่ทาง ตรวจเขตทาง เพื่อรักษาเขตทางไม่ให้มีการบุกรุก หรือสิ่งรุกล้ำที่กระทบต่อความปลอดภัยในการขับขี่ โดยกำหนดระยะทางรับผิดชอบต่อหมวดไว้ที่ประมาณ 100 กม. ซึ่งเป็นระยะทางที่สามารถสำรวจตรวจสอบสภาพถนนได้ภายใน 1 วัน และมีเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมเฉพาะหน้าด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...