xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เมิน “เจ้าสัว” ยันประมูลไฮสปีด 3 สนามบินยึดเงื่อนไข RFP และข้อกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน “ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา” ระยะทาง 220 กม. มูลค่า 224,544.36 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่ม CPH) เป็นผู้เสนอราคามาในอันดับ 1 ในกรณีที่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซี.พี.) ได้กล่าวถึง ระบุว่า ภาครัฐควรรับความเสี่ยงร่วมกับเอกชนด้วยนั้น

ในส่วนของภาครัฐยินดีทำงานร่วมกับภาคเอกชนภายใต้กรอบโครงการ PPP แต่ทั้งนี้จะต้องดูเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการคัดเลือกเอกชน หรือ REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) ว่ากำหนดให้รัฐทำอะไรได้บ้าง หาก RFP ให้รัฐทำอะไรได้จะทำให้หมด ซึ่งในเรื่องที่ให้รัฐไปร่วมรับความเสี่ยง ตนเห็นว่าที่ได้มีการเจรจากันเป็นการดำเนินการเต็มที่ตามที่กฎหมายระบุไว้แล้วว่าทำได้เท่านั้น เพราะเราทำเกินกฎหมายไม่ได้ ซึ่งใน RFP ข้อ 50.1 ระบุไว้ชัดเจนว่า “เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับภาระความเสี่ยง” และเอกชนต้องรู้ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่อ่านเงื่อนไขใน RFP


ส่วนเรื่องการระบุว่ารัฐไม่มีสิทธิ์ริบเงินหลักประกันซอง จำนวน 2,000 ล้านบาทกรณีที่เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกไม่มาลงนามสัญญาตามเวลาที่กำหนด หรือในวันที่ 15 ต.ค. 2562 นั้น นายศักดิ์สยามกล่าวว่า รัฐจะดำเนินการตามเงื่อนไข RFP ทุกข้อ ซึ่ง ร.ฟ.ท.ได้ส่งหนังสือแจ้งเอกชนให้มาลงนามสัญญานั้น โดยทางกลุ่ม CPH ได้รับเอกสารไปเมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมาแล้ว ดังนั้น รอดูว่าจะมาเซ็นสัญญาหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในเงื่อนไขข้อ 56.3 “สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งไม่ไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด จะถูกริบหลักประกันซองหรือถูกเรียกร้องจากผู้ออกหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ”


ส่วนเรื่องการขึ้นบัญชีดำ (Black list) ไม่ได้ ซึ่งอ้างว่าใช้กฎหมาย PPP นั้น ได้มอบหมายให้ นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะกรรมการคัดเลือกฯ ไปตรวจสอบว่ากฎหมาย PPP และ เงื่อนไข RFP เขียนไว้อย่างไร


“ผมว่ากรณีที่เจ้าสัวธนินท์ได้กล่าวนั้นเป็นสิทธิ์ที่เอกชนจะแสดงความเห็น รัฐเองต้องดูว่าความเห็นนั้น ทางกฎหมายและ RFP ทำได้หรือไม่ หากทำได้ก็ทำ หากไม่ได้ก็ไม่ได้ เพราะความเป็นรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายใต้ที่กฎหมายกำหนด” นายศักดิ์สยาม


@ อนุฯ กพอ.นัดถก 9 ต.ค. ความพร้อมส่งมอบพื้นที่ไฮสปีด 3 สนามบิน
อย่างไรก็ตาม จากที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดกพอ.) ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ตั้งอนุกรรมการฯ ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน และมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธาน จะมีการประชุมในวันที่ 9 ต.ค.นี้ เพื่อกำหนดกรอบและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งมีประเด็นหารือความพร้อมในการส่งพื้นที่รถไฟเชื่อม 3 สนามบินด้วย โดยจะดูรายละเอียดการส่งมอบ 72% หลังลงนามสัญญา และจุดที่ยังเหลืออยู่เป็นอย่างไร ติดขัดหรือต้องประสานงานกับหน่วยงานใดบ้าง มีงบประมาณจัดสรรหรือไม่ เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...