xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” คลอดเกณฑ์ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์” คลอดหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว กำหนดประกันรายได้ข้าวเปลือก 5 ชนิด จ่อประกาศราคาอ้างอิงครั้งแรก 16 ต.ค.นี้ จากนั้นประกาศทุก 15 วัน เผยเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างครั้งเดียวตามที่เกษตรกรแจ้งวันเก็บเกี่ยว ตอนขึ้นทะเบียน โดยจ่ายเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง “จุรินทร์” เตรียมชี้แจงการประกันรายได้ข้าว-ปาล์ม ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 30 ก.ย.นี้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงนามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้ว หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 2.14 หมื่นล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์การประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค. 2562 ยกเว้นภาคใต้ 16 มิ.ย. 2562 - 28 ก.พ. 2563 และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในการขึ้นทะเบียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย โดยจะประกันข้าว 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด

ส่วนราคาอ้างอิงเพื่อจ่ายชดเชยส่วนต่าง คณะอนุกรรมการฯ จะประกาศราคาอ้างอิงครั้งแรกในวันที่ 16 ต.ค. 2562 จากนั้นจะประชุมเพื่อกำหนดราคาอ้างอิงทุกๆ 15 วัน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการประกันรายได้ คือ วันที่ 31 ต.ค. 2563 และการจ่ายเงินชดเชย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับราคาอ้างอิงจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับสิทธิครั้งเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกําหนดประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VDO Conference) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์ม วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ เช่น พาณิชย์จังหวัด และเกษตรจังหวัด โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง 9 MCOT ช่วงเวลา 09.30-10.00 น.ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...