xs
xsm
sm
md
lg

“สนธิรัตน์” นำทีม 33 หน่วยงานร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินเตรียมพร้อมรับมือกรณีวิกฤตพลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 15 พร้อมหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานภายนอกรวม 33 หน่วยงาน เพื่อระดมความคิด วางแผนแนวทางในการรับมือสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ว่า กระทรวงพลังงานได้จำลองสถานการณ์ “การปิดช่องแคบฮอร์มุซ” อันเกิดจากเหตุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลเตหะรานของอิหร่าน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยหายไปถึง 62% ต่อวัน และทำให้มีปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จนต้องมีการประกาศใช้มาตรการปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารจัดการแบ่งสรรปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภาคส่วนที่มีความสำคัญและเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นอกจากนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกจำลองเพิ่มเติมให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายๆ ภาคส่วน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับมือ ขณะที่ภาคประชาชนนั้น สามารถมีส่วนร่วมช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดความประหยัด ให้ความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ รวมทั้งให้ความร่วมมือต่อมาตรการในช่วงเวลาจำเป็นดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

"ทุกฝ่ายได้ร่วมบริหารการจัดสรรปันส่วนน้ำมันให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน เพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงทดสอบกระบวนการการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยแนวทางการตัดสินใจจากการซ้อมแผนฯ จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศต่อไป" นายสนธิรัตน์กล่าว

ส่วนกรณีราคาน้ำมันดิบขณะนี้ปรับลดลงหลังซาอุดีอาระเบียระบุจะเร่งฟื้นกำลังผลิตน้ำมันจากโรงงานที่ถูกโจมตีกลับมาโดยเร็วนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า เป็นไปตามประเมิน ที่ราคาน้ำมันจะอยู่ที่ราว 60-70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และจะยังไม่ยกเลิกมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ลดเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันแต่อย่างใด และจากภาวะสถานการณ์พลังงานในขณะนี้ กระทรวงฯ ไม่มีแผนลดสำรองน้ำมันทางกำหมายในส่วนของน้ำมันดิบจาก 6% เหลือ 5% รวมทั้งจากที่ประเทศไทยไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันดิบ เป็นเพียงผู้นำเข้า และจากที่ปัจจุบันแหล่งน้ำมันมีหลากหลาย ประเทศจึงไม่จำเป็นต้องมีสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ (SPR) เช่นกัน เพราะต้องลงทุนสูงมาก และที่ผ่านมาไทยก็สามารถบริหารสำรองน้ำมันจนทำให้มีเพียงพอรวม 54-57 วัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...