xs
xsm
sm
md
lg

“ถาวร” รับฟังเสียงชาวตรัง ผลกระทบจากเที่ยวบินสนามบินเพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ถาวร” ลงพื้นที่ตรวจรอบสนามบินตรัง เหตุประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากสนามบิน ทั้งแรงสั่นสะเทือน เสียง ฝุ่นละออง ยืนยันหลังสำรวจไม่เกิดจากเที่ยวบินขึ้นลง โดยรับพิจารณาผลกระทบทางสังคมเพื่อสนามบินและชุมชุนพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานตรัง และพบประชาชนบริเวณชุมชนบ้านโคกหล่อ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างท่าอากาศยานตรังบริเวณหัวทางวิ่ง 26 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง และการแตกร้าวของบ้านเรือน ซึ่งมีผู้แทนชุมชนและตัวแทนชาวบ้านเข้าพบ รวมถึงได้เข้าเยี่ยมบ้านเรือนของประชาชนในชุมชน โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นางสาวสุรัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมคณะ

นายถาวรกล่าวว่า การประเมินทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ ผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน เสียง อากาศ ฝุ่นละออง นั้น กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ยืนยันว่าไม่เกิดผลกระทบในทางลบ แต่จะรับพิจารณาในเรื่องผลกระทบทางสังคมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยจะเตรียมเรื่องเสนอเข้าคณะกรรมาธิการต่อไป พร้อมฝากข้อคิดว่าในระยะยาวการขยายสนามบินจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ระบุว่า จากที่มีประชาชนในพื้นที่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนมาที่ท่าอากาศยานตรัง ให้ช่วยแก้ไขปัญหากรณีได้รับผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน จากการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินของท่าอากาศยานตรังจนทำให้บ้านเรือนมีสภาพแตกร้าว ฝ้าเพดานทรุด และเสียงของเครื่องบินรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันนั้น

กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานตรัง ซึ่งผลการตรวจวัดที่ทีมศึกษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาทำการตรวจวัด เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ชุมชนดังกล่าว ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเสียงและแรงสั่นสะเทือนของเครื่องบิน


อย่างไรก็ตาม กรมท่าอากาศยานได้มีการรับฟังและศึกษาผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน และพร้อมน้อมรับฟังเสียงจากหน่วยงานและชุมชนรอบด้าน เพื่อนำมาใช้วางแผนพัฒนาท่าอากาศยานต่อไปในอนาคต โดยการพัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยานต้องควบคู่ไปกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการยอมรับจากชุมชนได้ด้วยเช่นกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...