xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่ม ปตท.ยกระดับธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
กลุ่ม ปตท.จัดงาน PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด Digitalization : Challenge for the Governance เป็นปีที่ 11 เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาเสริมใช้ในกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความโปร่งใสและช่วยลดต้นทุนทางการเงิน


นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท.จัดกิจกรรม PTT Group CG Day ประจำปี 2019 ภายใต้แนวคิด Digitalization : Challenge for the Governance ซึ่งในปีนี้ทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC เป็นเจ้าภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
โดยบริษัทในกลุ่ม ปตท.นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาเสริมกระบวนการทำงานเชิงปฏิบัติการ (CG in Practice) เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมเติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน


การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อรณรงค์และเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับของ ปตท.นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลองค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งกลุ่ม ปตท.ดำเนินการมากกว่า 10 ปีแล้ว ปลูกฝังให้พนักงานในการทำงานร่วมกัน ขณะเดียวกันยังมีการนำดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ เช่น นำมาใช้ทางบัญชี การเงิน สัญญาการค้าขาย การตรวจสอบ และกฎระเบียบต่างๆ


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท.นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอกย้ำการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่ม ปตท.ได้แสดงความสามารถและนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อบริษัท เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การนำดิจิทัลมาใช้ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GC) จะทำให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันความเสียหาย และยังช่วยลดต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินจะให้เงินกู้และดอกเบี้ยก็คำนึงถึงเครดิตธรรมาภิบาลของบริษัทด้วย


ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท.ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม PTT Group CG Day เป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้มีบริษัทในกลุ่ม ปตท.เข้าร่วมกิจกรรม 7 บริษัท และมีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมงาน เช่น ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงภาคประชาสังคม เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...