xs
xsm
sm
md
lg

“วีรศักดิ์” มอบนโยบาย ศศป. เดินหน้าพัฒนาคน ผลิตภัณฑ์ หาตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“วีรศักดิ์” มอบนโยบายศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 3 ด้าน เร่งผลิตทายาทครูศิลป์ของแผ่นดินและครูช่างศิลปหัตถกรรมเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้เชิงช่างไม่ให้สูญหาย พร้อมช่วยพัฒนาสินค้าให้มีความร่วมสมัย และผลักดันออกสู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เชิญคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) หรือ ศศป. เข้ามาหารือเพื่อวางกรอบการทำงาน โดยได้มอบหมายให้ ศศป.เดินหน้าการพัฒนาคน โดยเฉพาะการเร่งผลิตทายาทครูศิลป์ของแผ่นดิน และทายาทครูช่างศิลปหัตถกรรม เพื่ออนุรักษ์คุณค่าภูมิปัญญา ทักษะฝีมือ และองค์ความรู้เชิงช่างมิให้สูญหายไป

ทั้งนี้ ได้ขอให้เร่งผลักดันให้เกิดการรวมตัวกันของชุมชนหัตถกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและเทคนิค ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มอำนาจต่อรองในเชิงพาณิชย์ รวมถึงขยายความร่วมมือไปสู่ชุมชนในต่างประเทศ และต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปด้วย โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมสู่ความร่วมสมัย เน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับเทรนด์โลก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกัน ศศป.จะต้องเร่งพัฒนาตลาด โดยสร้างเครือข่ายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เช่น คิง เพาเวอร์ รวมถึงเพิ่มช่องทางใหม่ๆ เช่น จัดทำแอปพลิเคชัน และจัดกิจกรรมการตลาดทั้งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

“การพัฒนาควบคู่กันไปทั้งองค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาตลาด จะสามารถสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชุมชน ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น และช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้” นายวีรศักดิ์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...