xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียว “นิด้า” เลื่อนสรุปผลศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพาเป็นสิ้นปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


คณะกรรมการ SEA สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ไฟเขียวให้ "นิด้า" เลื่อนส่งรายงานสรุปผลการศึกษาโรงไฟฟ้าภาคใต้ครอบคลุม 15 จังหวัดไปเป็น เม.ย. 63 แทน และภายในสิ้นปีนี้จะได้คำตอบควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เทพาหรือไม่

นายมนูญ ศิริวรรณ ที่ปรึกษา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และในฐานะกรรมการในคณะกรรมการกำกับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ ที่ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 50 ล้านบาทจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของนิด้าที่ขอเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ 9 เดือนหลังจากลงนามเมื่อ ม.ค. 2562 หรือศึกษาครบทั้งหมดภายใน ก.ย.นี้ ไปเป็นเมษายน 2563 ส่วนข้อสรุปที่ต้องตอบก่อนว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และเทพา จ.สงขลา ควรมีหรือไม่ จะสรุปภายในสิ้นปีนี้

"นิด้าได้รายงานถึงปัญหาและอุปสรรคเดิมกำหนดไว้ว่าระยะ 5 เดือนแรกหรือภายใน พ.ค.จะต้องสรุปว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และเทพา จ.สงขลาควรมีหรือไม่นั้นจะต้องมีการจัดเวทีสานเสวนาเพื่อรับฟังความเห็น 4 พื้นที่ ได้แก่ ที่จังหวัดสงขลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เดิมวางไว้ มี.ค. 62 ซึ่งช่วงนั้นมีการเลือกตั้ง และ เม.ย. 62 เองก็ติดหยุดยาว และการเตรียมข้อมูลพื้นฐานครั้งแรกต้องใช้เวลาและมีรายละเอียดมากจึงทำได้ไม่ทันที่กำหนดไว้ ทำให้กรอบ 9 เดือนที่ต้องศึกษาครอบคลุม 15 จังหวัดภาคใต้ต้องเลื่อนออกไปด้วย" นายมนูญกล่าว

อย่างไรก็ตาม การเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด เนื่องจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาไม่ได้ระบุชัดเจนไว้ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-80 (PDP2018)
กำลังโหลดความคิดเห็น...