xs
xsm
sm
md
lg

ยโสธร-อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ยังอ่วม ถนน 15 แห่งน้ำท่วมสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมถนน 6 ก.ย. 8 จังหวัด จำนวน 24 สายทาง โดย 15 แห่งที่ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ระดับน้ำสูง รถผ่านไม่ได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 8 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ พบทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 15 สายทาง ได้แก่

จ.ยโสธร จำนวน 7 แห่ง
1. ทล.23 ตอน เสลภูมิ-ยโสธร ช่วง กม.ที่ 152-155
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30-70 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทาง ทล.202 ไป จ.ยโสธร
2. ทล.23 ตอน เสลภูมิ-ยโสธร ช่วง กม.ที่ 172-173
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทาง ทล.202 ไป จ.ยโสธร
3. ทล.23 ตอน บ้านย่อ-บ้านสวน ช่วง กม.ที่ 216-220
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20-90 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่ กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี
4. ทล.202 ตอน โนนชัยศรี-บ้านบ่อ ช่วง กม.ที่ 254-258
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 ซม.
- ทางเลี่ยง ทล.23 อ.คำเขื่อนแก้ว เลี้ยวขวาที่สี่แยกคำเขื่อนแก้ว ไป ทล.2083 เลี้ยวขวาที่แยกมหาชนะชัย ทล.2043 มุ่งหน้าสี่แยกโนนชัยศรี
5. ทล.292 ตอน ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ช่วง กม.ที่ 2-4
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 35-40 ซม.
- ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
6. ทล.2043 ตอน ยางเฌอ-มหาชนะชัย ช่วง กม.ที่ 29-31
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 32 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทาง ทล.202 กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2403
7. ทล.2043 ตอน ยางเฌอ-มหาชนะชัย ช่วง กม.ที่ 41-43
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 95 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ ใช้ทาง ทล.202 กม.245 เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2403

จ.อุบลราชธานี จำนวน 7 แห่ง
1. ทล.23 ตอน บ้านสวน-เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 220-225
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 150 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่ กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี
2. ทล.23 ตอน บ้านสวน-เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 243-248
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่ กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี
3. ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ-พนา ช่วง กม.ที่ 14-16
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 60-80 ซม.
- ทางเลี่ยง ทล.121 ไป จ.อำนาจเจริญ แล้วใช้ ทล.2134 (ลืออำนาจ-พนา)
4. ทล.2050 ตอน อุบลราชธานี-ตระการพืชผล ช่วง กม.ที่ 29-36
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 140-160 ซม.
- ทางเลี่ยง ไปตระการฯ ที่บริเวณแยกบ้านแต้ใหม่ ที่ กม.14+450 (2050) ไปตามเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข 4041 เพื่อที่จะออกไปพื้นที่ตำบลกุศกร ทล.2134 ตอน ตระการฯ-โขงเจียม
5. ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ-ดู่น้อย ช่วง กม.ที่ 11-15
- สาเหตุ ระดับน้ำสูง 60-110 ซม.
- ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
6. ทล.406 ตอน บ้านโคก-ธาตุกลาง ช่วง กม.ที่ 5-8
- สาเหตุ ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.
- ทางเลี่ยง จาก ทล.23 ที่ กม.202 เลี้ยวขวา เข้า ทล.2083 ไป อ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2351 ไป อ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้า ทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่ จ.อุบลราชธานี ต่อไป อ.เขื่องใน
7. ทล.413 ตอน บ้านเอ้-หนองขอน ช่วง กม.ที่ 12-13
- สาเหตุ ระดับน้ำสูง 160 ซม.
- ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง
1. ทล.2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ช่วง กม.ที่ 21-22
- สาเหตุ น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 125 ซม.
- ทางเลี่ยง จากแยกน้ำปลีก ใช้ ทล.202 ไปตัวเมืองอำเภออำนาจเจริญ เลี้ยวขวาเข้า ทล.212 ลืออำนาจ ไปแยกบ้านหลักชัย เลี้ยวขวาเข้าหัวตะพาน ทล.2210

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)กำลังโหลดความคิดเห็น...