xs
xsm
sm
md
lg

โละแผนฟื้นฟู ขสมก.ให้เวลาทำใหม่ 1 เดือน “ศักดิ์สยาม” ยังไม่เชื่อตัวเลข ยันปรับแล้วต้องมีกำไร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
“ศักดิ์สยาม” ตั้งคณะทำงานรื้อแผนฟื้นฟู ขสมก.-ปรับแผนซื้อรถใหม่ ให้เวลา 1 เดือนก่อนนำเสนอ ครม. ชี้แผนเดิมไม่ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เตรียมปรับเป็นฟีดเดอร์เต็มตัว และลดความซ้ำซ้อนกับรถร่วม คาดเริ่มเดินหน้าแผน มี.ค. 63

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่าให้ ขสมก.กลับไปพิจารณารายละเอียด แผนฟื้นฟูซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ แล้วเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2562 เพิ่มเติม เพื่อให้แผนมีความเหมาะสมและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด รวมถึงตอบข้อสงสัยของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ครบถ้วนด้วย ให้เวลา 1 เดือน ก่อนจะเสนอ ครม.ต่อไป คาดว่า ขสมก.จะเริ่มดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้ในช่วง มี.ค. 2563

ทั้งนี้ แผนฟื้นฟู ขสมก.เดิมถือว่าดีระดับหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุง เช่น การบริหารหนี้ การบริหารต้นทุน ตัวเลขทางการเงิน ที่ต้องชัดเจนกว่านี้ ส่วนแผนการจัดหารถใหม่นั้น จะต้องปรับปรุงเช่นกัน โดยต้องพิจารณาเรื่องเส้นทางเดินรถ และบูรณาการกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ในลักษณะเป็น Feeder เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆ เช่น รถไฟฟ้า เรือด่วน เป็นต้น รวมถึงรถร่วมเอกชนด้วย ไม่ให้มีการทับซ้อนกัน เพื่อเป็นการเดินรถให้บริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ตัวเลขต้นทุนการบริหารที่ ขสมก.เสนอเอามาจากทีดีอาร์ไอ ไม่ได้คิดเอง ก็ให้ไปทำด้วย ส่วนเรื่องซื้อรถใหม่ นอกจากปรับให้เข้ากับภาวะปัจจุบัน ต้องดูว่าการจัดซื้ออย่างไร และซื้อมาแล้วต้องไม่มีปัญหาด้วย ให้เวลา 1 เดือนไปปรับแผน ตัวเลขต่างๆ จะต้องมีความชัดเจน และอธิบายต่อสาธารณะได้”

นโยบายต้องการแก้ไขปัญหาการขาดทุน ขสมก.อย่างยั่งยืน ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ ลดมลพิษ และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด หากปรับปรุงแผนฟื้นฟูและดำเนินการได้ตามแผน มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้ ขสมก.มีกำไร และสามารถดูแลตัวเองได้

โดย รมว.คมนาคมได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟู ขสมก.ใหม่ โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก สศช.สำนักงบประมาณ สำนักงานบริหารหนี้สาธาณะ (สบน.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมเป็นคณะทำงาน และมี ขสมก.เป็นเลขาฯ คณะทำงาน ซึ่งจะพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงแผนฟื้นฟู และแผนการจัดหารถโดยสารใหม่ ที่ยังอยู่ในขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบจาก สศช.

สำหรับแผนฟื้นฟูที่ ครม.อนุมัติแล้วนั้น มีเป้าหมายเพื่อแก้หนี้สะสม 1.18 แสนล้านบาท โดยการปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดหารถใหม่ 3,000 คัน วงเงิน 21,116.44 ล้านบาท มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (แบบสมัครใจ) ลดพนักงานจาก 13,599 คน เหลือ 7,949 คน ใช้งบ 6,000 ล้านบาท มี ปรับค่าโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุน ซึ่งตั้งเป้าว่าในปี 2567 จะมีการปรับขึ้นประมาณ 1 บาท โดยคาดว่าปี 2566 ขสมก.จะมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)

ส่วนการจัดหารถโดยสารใหม่ 3,000 คัน ประกอบด้วย 1. รถเมล์ NGV จำนวน 489 คัน วงเงิน 1,890 ล้านบาท (จัดหาแล้ว) 2. จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 35 คัน วงเงิน 466.94 ล้านบาท 3. จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด จำนวน 1,453 คัน วงเงิน 11,624 ล้านบาท 4. เช่ารถโดยสารไฮบริด จำนวน 400 คัน วงเงิน 4,800 ล้านบาท 5. เช่ารถโดยสาร NGV จำนวน 300 คัน วงเงิน 2,200 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างนำร่าง TOR ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 6. ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV เดิม จำนวน 323 คันวงเงิน 138.5 ล้านบาท (ประมูลเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีการลงนาม จนกว่า ครม.จะอนุมัติแผนจัดหารถ)


นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก.กล่าวว่า ตามนโยบาย รมว.คมนาคม การปรับปรุงแผนฟื้นฟู เนื่องจากมีหลายประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น อัตราโดยสารใหม่ ที่ปรับเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562, การเปลี่ยนรถร้อนเป็นรถปรับอากาศ, ระยะเวลาของแผนที่เปลี่ยนไป, รถไฟฟ้าเปิดให้บริการเพิ่ม เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...