xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” แก้ปมสัญญา 2.3 “รถไฟไทย-จีน” ขีดเส้นเจรจาจบใน พ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ศักดิ์สยาม” ชง “นายกฯ” ขอขยายเวลาสัญญา 2.3 รถไฟไทย-จีน ขณะที่เร่งเคลียร์ 12 ข้อที่อัยการท้วงติงให้จบก่อน พ.ย. หวังหารือนายกฯ จีนช่วงประชุมผู้นำอาเซียน ขีดเส้น ก.ย.ประมูลครบ 14 สัญญา ส่วนไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินรอคำตอบ ซี.พี. 9 ก.ย.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 5/2562 ว่า ได้ติดตามความคืบหน้าและการแก้ปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. วงเงินลงทุน 179,421 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของสัญญา 2.3 (งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและฝึกอบรมบุคลากร) ที่มีการปรับกรอบวงเงินจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไว้ที่ 38,558.38 ล้านบาท เป็น 50,633.50 ล้านบาท ซึ่งทางอัยการได้มีประเด็นข้อห่วงใย 12 เรื่องในร่างสัญญา 2.3 จึงได้ตั้งคณะกรรมการเจรจากับฝ่ายจีนเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนเดือน พ.ย.นี้ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 เพื่อนำหารือกับ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เร่งทำเรื่องเสนอขอขยายเวลาในการดำเนินงานในสัญญา 2.3 ที่ครบกำหนดในวันที่ 3 ส.ค. 2562 ออกไปถึง 31 ธ.ค. 2562 เพื่อเสนอพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอขยายเวลาตามคำสั่งและอำนาจหัวหน้า คสช.ก่อน

“สัญญา 2.3 ทางอัยการมีข้อห่วงใย 12 เรื่องนั้น การเจรจาทั้ง 2 ฝ่ายจะรักษาประโยชน์ของตัวเอง ทั้งนี้ ให้คณะทำงานไปดูว่าในสากลมีกรอบอย่างไรในการดำเนินงานรูปแบบนี้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น”

สำหรับกรอบวงเงินสัญญา 2.3 ที่เพิ่มขึ้นเป็นการปรับโยกเนื้องานจากสัญญาโยธา เช่น โรงเชื่อมราง รถซ่อมบำรุง รถตรวจสภาพทาง วงเงินประมาณ 7,000 ล้านบาท และปรับเปลี่ยนรถไฟความเร็วสูง จากรุ่นเหอเสีย (Hexia) เป็นรุ่นฟู่ซิ่ง (Fuxing) ที่ใหม่ มีเทคโนโลยีทันสมัยขึ้น มีวงเงินเพิ่ม 3,400 ล้านบาท และการปรับการก่อสร้างทางรถไฟแบบหินโรยทางเป็นคอนกรีต ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง อีกกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมยังคงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ 1.79 แสนล้านบาท และยังคาดว่าจะประหยัดค่าก่อสร้างงานโยธาได้ 14,000 ล้านบาท

ส่วนการก่อสร้างงานโยธาวงเงิน 120,162.126 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 14 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 สัญญา รอลงนาม 5 สัญญา อยู่ระหว่างประมูล 5 สัญญา และรอระหว่างปรับแก้ TOR 1 สัญญา ช่วงศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย และอยู่ระหว่างรอความชัดเจนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 1 สัญญา คือ สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง เนื่องจากมีโครงสร้างบางส่วนทับซ้อนกัน โดยทั้งหมดจะต้องประมูลแล้วเสร็จได้ตัวผู้รับจ้างในปลายปี 2562 เพื่อเร่งก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการปี 2566

โดยในส่วนของสัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ต้องเปิดประมูลในเดือน ก.ย. 2562 และสัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ซึ่งทับซ้อนกับโครงการไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน จะประมูลใน ก.ย. 2562 เนื่องจากทาง ร.ฟ.ท.กำหนดให้กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่ม CPH) ผู้ชนะการประมูลตอบกลับในเรื่องการส่งมอบพื้นที่วันที่ 9 ก.ย.นี้ หากไม่มีปัญหาจะสามารถลงนามได้ในเดือน ก.ย.นี้

จากนั้น ร.ฟ.ท.จะเจรจากับ ซี.พี.ในการแบ่งเนื้องานก่อสร้างช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ในส่วนโครงสร้างระหว่างรถไฟไทย-จีน กับรถไฟเชื่อม 3 สนามบินทับซ้อนกัน ส่วนที่ไม่ทับซ้อน ร.ฟ.ท.จะเปิดประมูลต่อไป

“เรื่องประมูลผมเน้นให้พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ ร.ฟ.ท.ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานให้เรียบร้อยก่อนประกาศผลเพราะอาจจะทำให้เกิดข้อท้วงติงภายหลัง ซึ่งทำให้เสียเวลา”

นอกจากนี้ ได้เร่งพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนจำนวน 2,800ไร่ กรอบค่าเวนคืน 10,369 ล้านบาท รวมถึงเจรจารายละเอียดการขอใช้กองทัพบก ช่วงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ตั้งสำนักงานและก่อสร้างทางรถไฟให้ได้ข้อสรุปใน 1 เดือน

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการฯ จำนวน 4 คณะ โดยมีตนเป็นประธาน ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการ รถไฟความเร็วสูง 2. คณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและ จัดทำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

3. คณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ เป็นระบบสนับสนุนผู้โดยสารให้กับระบบรถไฟความเร็วสูง 4. คณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่และเมืองตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย

@ ร.ฟ.ท.เตรียมเซ็นจ้างที่ปรึกษาออกแบบเฟส 2 “นครราชสีมา-หนองคาย”

สำหรับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 อนุมัติงบกลาง วงเงิน 751 ล้านบาท ให้ ร.ฟ.ท.ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา ขณะนี้ ร.ฟ.ท.ได้คัดเลือกที่ปรึกษาแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ย. 2562 โดยใช้เวลา 19 เดือน

โดยรถไฟไทยจีนช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา จะใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ค่าโดยสารเริ่มต้น 107 บาท สูงสุด 534 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...