xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เร่งแก้คอขวดดอนเมือง ขีดเส้น 1 เดือนใช้ระบบอัตโนมัติอาคารจอดรถ 7 ชั้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ศักดิ์สยาม" สั่ง ทอท.เร่งแก้แออัดสนามบินดอนเมือง ขีดเส้น 1 เดือนติดระบบอัตโนมัติอาคารจอดรถ 7 ชั้น เร่งเพิ่มเคาน์เตอร์เช็กอิน และช่องตรวจ ตม.แก้คอขวด

วันนี้ (1 ก.ย.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีปัญหาในเรื่องการบริหารระบบอาคารจอดรถ 7 ชั้น จุดตรวจผู้โดยสารขาเข้าและขาออก จุดให้บริการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ (VOA)

พร้อมรับฟังรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารจอดรถแห่งใหม่ รวมถึงตรวจทางเลื่อนชั้น 2 ที่มีผู้โดยสารร้องเรียน และตรวจพื้นที่ Bus Gate ระหว่างประเทศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า วันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความแออัดในอาคารผู้โดยสาร ตามที่ได้มีข้อสั่งการไว้ โดยสั่งการให้ท่าอากาศยานดอนเมืองดำเนินการใช้ระบบ CCTV เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ในการระบายผู้โดยสารเข้าช่องตรวจ พร้อมทั้งให้อำนวยความสะดวกผู้โดยสารระหว่างรอคิว โดยที่ผู้บริหารสามารถเข้าตรวจสอบและสั่งการผ่านระบบดังกล่าวได้ทันที

สำหรับอาคารจอดรถนั้น ให้ผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เร่งดำเนินการใช้ระบบอัตโนมัติในระยะเร่งด่วนใน 1 เดือน ก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านอย่างเต็มระบบในปี 2563

ส่วนการแก้ปัญหาในส่วนผู้โดยสารขาออก ให้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

ทั้งนี้ เน้นย้ำให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และอยู่บนมาตรการความปลอดภัยสากล

ปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองมีจำนวนผู้โดยสาร 40 ล้านคนต่อปี ขณะที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งจากการศึกษาปัญหาความแออัดพบว่าเกิดปัญหาคอขวดในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าบริเวณจุดตรวจสอบหนังสือเดินทาง และพื้นที่จัดทำแบบการขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศ (VOA)

โดยได้มีการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนด้วยการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ VOA พร้อมการให้บริการเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

สำหรับผู้โดยสารขาออกได้มีการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย การเพิ่มเคาน์เตอร์เช็กอินในอาคารผู้โดยสาร 1 จำนวน 16 เคาน์เตอร์ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเช็กอินร้อยละ 15 มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 2562 และการขยายพื้นที่ Bus Gate ระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ การแก้ปัญหาระยะต่อไปท่าอากาศยานจะมีแผนการสร้างอาคารรองรับผู้โดยสารสำหรับกรุ๊ปทัวร์ เพิ่มพื้นที่รอตรวจหนังสือเดินทาง เพิ่มช่องตรวจผู้โดยสารระหว่างประเทศ 4 ช่อง รวมเป็น 12 ช่อง มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563 และเพิ่มพื้นที่จัดทำแบบการขอ VOA เพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอีก 12 ช่องตรวจ รวมเป็น 51 ช่องตรวจ มีกำหนดแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2563

ทั้งนี้ จากการดำเนินการทั้งหมดจะสามารถทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออก 40 ล้านคนต่อปี เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...