xs
xsm
sm
md
lg

2 รัฐมนตรีพาณิชย์นำทีมลงพื้นที่โคราช-สงขลา ดันสินค้าท้องถิ่นโกอินเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรม “พาณิชย์สัญจร” มี 2 รัฐมนตรีพาณิชย์เป็นหัวหน้าทีมนำหน่วยงานในสังกัดและทูตพาณิชย์ทั่วโลกประชุมร่วมพาณิชย์จังหวัด เกษตรกร ผู้ประกอบการ ชี้ช่องทางผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก เล็งสินค้าเป้าหมาย ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ผลไม้ และประมง

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรม “พาณิชย์สัญจร” เพื่อเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ตลาดโลก โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยนำทูตพาณิชย์จากทั่วโลกลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 2562 มีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะ และที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-1 ก.ย. 2562 มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการ เกษตรกร ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ได้แก่ สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ และสินค้าประมง

สำหรับกิจกรรมหลักที่จะจัดในช่วงการลงพื้นที่ เช่น การให้คำแนะนำการเจาะตลาดเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยทูตพาณิชย์ว่าสินค้าใดบ้างที่มีศักยภาพในการเข้าไปเจาะตลาดในประเทศต่างๆ รวมถึงแนวทางและวิธีการในการเจาะตลาดแต่ละประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เรียนรู้ภาพรวมการตลาด แนวโน้ม และทิศทางตลาด เพื่อบุกเข้าสู่ตลาดโลก ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการ และถือเป็นการหาช่องทางตลาดส่งออกใหม่ๆ ให้แก่สินค้าของไทย

นอกจากนี้ จะมีการจัดสัมมนาสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ รวมถึงให้บริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และการมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 สินค้า ได้แก่ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และกาแฟวังน้ำเขียว และจำนวน 5 สินค้า ได้แก่ ส้มโอหอมควนลัง (สงขลา) ทุเรียนสาลิกาพังงา (พังงา) ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง (พัทลุง) จำปาดะสตูล (สตูล) และกาแฟเมืองกระบี่ (กระบี่) ให้กับชุมชนในภาคใต้

น.ส.บรรจงจิตต์กล่าวว่า ในส่วนของทีมที่ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะมีการลงพื้นที่ชุมชนด่านเกวียน ซึ่งเป็นชุมชนที่กระทรวงพาณิชย์ปั้นให้เป็นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ ภายใต้ชื่อ “สมาร์ทวิลเลจออนไลน์” ซึ่งเป็นการประยุกต์จากหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village Model) มาใช้กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนของไทย

ส่วนที่จังหวัดสงขลา จะจัดให้มีการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลางกับผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลท้องถิ่น สินค้าเกษตรและอาหาร และประมง การศึกษาดูงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อหาแนวทางการขยายตลาดร่วมกัน การเยี่ยมชมศูนย์เชื่อมโยงและกระจายผลไม้จังหวัดชายแดนภาคใต้ และตลาดต้องชมคลองแห การเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ซื้อขายลองกองระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกลองกองภาคใต้กับผู้ประกอบการรับซื้อลองกอง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออก การปล่อยขบวนคาราวานรถลองกองจากภาคใต้สู่ตลาดทั่วประเทศ เยี่ยมชมตัวอย่างร้านค้า Smart โชวห่วย ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ และลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และสำรวจจุดเชื่อมไทย-มาเลเซีย และมีการประชุมหารือภาครัฐและเอกชนเรื่องแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนภาคใต้ โดยมีประเด็นหารือหลัก ได้แก่ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน จุดเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับมาเลเซีย การขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...