xs
xsm
sm
md
lg

CPF ชี้ผลประเมินคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น-สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ซีพีเอฟเผยการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง พบว่าเกษตรกรมีคุณภาพชีวิต รายได้และสังคมที่ดีขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่งเพื่อให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนตามหลักการสากล โดยใช้วิธี Impact Valuation ที่จะตีมูลค่าผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของโครงการออกมาเป็นมูลค่าเงิน

ผลการประเมินผลกระทบด้านสังคมของโครงการคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่งพบว่า เกษตรกรมีเวลาว่างอยู่กับลูกและครอบครัวมากขึ้น จากเดิม 1.9 ชม./วัน เพิ่มเป็น 4.3 ชม./วัน ช่วยลดปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดในเยาวชน, โครงการฯ สามารถลดสัดส่วนเกษตรกรที่มีค่าครองชีพต่ำกว่าเส้นความยากจนลงจากเดิม 38% เป็น 0% และเกษตรกรถึง 85% มีความสามารถส่งเสียบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิงในการเลี้ยงสุกรนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านก๊าซเรือนกระจก แต่ฟาร์มเกือบทั้งหมดของเกษตรกรซีพีเอฟมีการทำระบบไบโอแก๊ส (Bio Gas) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงกว่า 92,000 ตัน CO2/ปี

“ผลการประเมินในครั้งนี้ตอกย้ำว่าโครงการคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่งของซีพีเอฟเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการทวนสอบตามแนวทางสากลจากผู้ทวนสอบด้านความยั่งยืนชั้นนำระดับโลกช่วยยืนยันความถูกต้องของการประเมินนี้ด้วย” นายวุฒิชัยกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้หลักการประเมินตามแนวทาง Natural Capital Protocol และ Social Capital Protocol ขององค์กร WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development) ทำการประเมินเกษตรกรคอนแทรกต์ฟาร์มมิ่ง กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรขุนประเภทประกันรายได้ในประเทศไทย ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเมื่อผลการประเมินแล้วเสร็จ ซีพีเอฟยังเป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้รับการทวนสอบตามแนวทางสากลจาก LRQA หรือ บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ทวนสอบด้านความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น...