xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” เป็นประธานฉลอง 99 ปีพาณิชย์ พร้อมย้ำข้าราชการเร่งขับเคลื่อนนโยบายทำงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“จุรินทร์” เป็นประธานจัดงานครบรอบ 99 ปี กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการค้าและการพาณิชย์ พร้อมมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของข้าราชการพาณิชย์ พร้อมย้ำข้าราชการต้องเดินหน้าตามนโยบาย และสรุปผลในเวทีประชุมประจำเดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานจัดงานครบรอบ 99 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยได้มอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการค้าและการพาณิชย์, มอบรางวัลข้าราชการดีเด่น และยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม

โดยรางวัล “เพชรพาณิชย์” มีผู้ได้รับรางวัลรวม 15 ราย ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย คือ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย, นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และบริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด, นายสมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Prompt Design จำกัด, นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ กรรมการนักวิจัย บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด และนายมานพ แก้วโกย ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ขวัญทุ่งกุลา

สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย ได้แก่ นายมีชัย แต้สุจริยา ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2559 เจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน, ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น.ส.อนัญญา เค้าโนนกอก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และนายอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562 เจ้าของร้านเครื่องถมอุทัย

สาขาข้าราชการ 6 ราย ส่วนกลาง 3 ราย ได้แก่ น.ส.พัทยา เชิงสะอาด ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ น.ส.ฐิติมา งามทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน และนายปิติชัย รัตนนาคะ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และส่วนภูมิภาค 3 ราย ได้แก่ น.ส.จุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ นายนิยุทธ์ สืบสาย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับรางวัลข้าราชการดีเด่น มีจำนวน 14 ราย ส่วนผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม มีจำนวน 9 ราย

นอกจากนี้ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิวิสสุกรรม ให้แก่บุตร ธิดา ของข้าราชการกระทรวงพาณิชย์จำนวน 80 ราย

ทั้งนี้ นายจุรินทร์กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงการติดตามนโยบายสำคัญว่า ได้สอบถามความคืบหน้ากับข้าราชการระดับสูงเป็นระยะ อย่างเรื่องแผนยกระดับโชวห่วย ได้ติดตามจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าทำไปแล้วถึงไหน แผนยังไง ภายใน 1 ปี จะทำสำเร็จเพียงใด หรือการผลักดันการส่งออก ได้ติดตามความคืบหน้าการทำแผนเจาะเป็นรายประเทศ รายสินค้า ซึ่งได้ขอให้ทุกหน่วยงานไปสรุปความคืบหน้าก่อนการประชุมประจำเดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายจุรินทร์ได้มอบนโยบายการทำงานโดยเน้น 10 ภารกิจเร่งด่วน ได้แก่ โครงการประกันรายได้, การดูแลค่าครองชีพ, การผลักดันการส่งออก, การเร่งรัดการเจรจาการค้าค้างท่อ, การพัฒนางานบริการจดทะเบียน, การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI), การผลักดันเศรษฐกิจสมัยใหม่, การพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย, การส่งเสริมธุรกิจบริการ และการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 3 ฝ่าย ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร


กำลังโหลดความคิดเห็น...